Före eller innan?

Både före och innan används för att uttrycka ordningen mellan olika företeelser på en tidslinje – men är det någon skillnad mellan dessa ord? En regel som tidigare lärts ut är att före ska användas som preposition och innan som subjunktion. Regeln överensstämmer dock inte särskilt väl med det faktiska språkbruket, eftersom innan sedan lång tid har använts både som subjunktion och preposition.

Före eller innan?, Textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Innan

Enligt den regel som ibland förespråkas ska innan inte användas som preposition, utan endast som subjunktion. En subjunktion inleder en bisats, det vill säga en sats som utgör en del av en överordnad sats. Mer specifikt är innan en tidssubjunktion, alltså en subjunktion som inleder en temporal bisats. Den temporala bisatsen innehåller information om tidsmässiga relationer: ”Du måste äta upp innan du får gå från bordet.”
 
Men innan kan även användas som preposition. Prepositioner anger olika relationer, ofta i tid och rum, till exempel på bordet, under sängen eller i boken. Det är alltså inte fel att säga eller skriva att ”du måste tvätta händerna innan middagen”. Faktum är att innan var en preposition långt innan ordet även började fungera som subjunktion.

Före

Däremot bör före (åtminstone än så länge) bara användas som preposition: ”Du måste tvätta händerna före middagen.” Och inte som subjunktion. Här skiljer sig alltså användningen av före och innan ändå åt. Ytterligare en skillnad är att användningen av före inte är begränsad till relationer som har med tid att göra. Före kan även användas för att markera andra slags ordningsföljder, till exempel ”A kommer före B” eller ”Hon stod före mig i kön”.

Före eller innan?

Innan kan användas som både preposition och subjunktion, medan före endast bör användas som preposition. I följande mening är alltså såväl innan som före korrekt språkbruk: ”Du måste tvätta händerna före/innan middagen.” Men i meningen ”Du måste äta upp innan du får gå från bordet” är endast innan rätt.
 
Men enligt en regel som tidigare lärts ut och som ibland fortfarande förespråkas  ska innan bara användas som subjunktion, medan rollen som preposition bör vara förbehållen före. Och trots att det inte finns vidare stöd för en sådan regel, vare sig historiskt eller i nutida språkbruk, ser somliga fortsatt användningen av innan som preposition som felaktig. Om ditt syfte är att skriva så neutralt som möjligt finns det därför en poäng i att använda innan endast som subjunktion. Inte för att du gör fel om du använder innan som preposition, utan för att en sådan användning tveklöst kommer att reta en del läsare.

---

Om du känner dig osäker över den här sortens språkfrågor hjälper vi dig gärna med korrekturläsning eller språkgranskning. Vi granskar språket och ser till att texten är fri från stavfel, grammatiska felaktigheter och andra språkfel. 


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om före eller innan:

Innan/före. Språket, Sveriges Radio.

Vart är vart på väg? Siv Strömquist.

En klassisk språkriktighetsfråga handlar om huruvida det ska vara objektsform eller subjektsform i jämförelseuttryck med än eller som. Heter det till exempel "bättre än jag" eller "bättre än mig"?
I talspråk uttalas både de och dem i regel som dom, och kanske är det därför som vissa har svårt att skilja mellan de och dem i skrift. Här kan du läsa dels om skillnaden mellan de och dem, dels om när det är okej att skriva dom.
Inledningen är viktig för att fånga läsaren och väcka nyfikenhet och läslust. Här kan du läsa om hur flera stora författare har formulerat sina inledande meningar, och på så sätt lära dig att själv skriva en lyckad inledning.
Ett vanligt fel som korrekturläsare upptäcker är att bindestreck används på ställen där det egentligen skulle varit ett tankstreck. Här kan du lära dig när du ska använda bindestreck respektive tankstreck.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?