Kolon eller semikolon?

Kolon eller semikolon? Två tecken som ofta blandas ihop är kolon (:) och semikolon (;). Men kolon och semikolon är inte utbytbara; de betyder olika saker och fyller olika funktioner. Därför är det viktigt att lära sig skilja på dessa tecken. I den här artikeln ska jag kortfattat förklara skillnaden mellan kolon och semikolon.

kolon eller semikolon? när kolon, när semikolon, ; eller :?, korrekturläsning, språkgranskning, online

När ska man använda kolon?

Använd kolon framför uppräkningar och exempel. Om det som kommer efter tecknet är en uppräkning eller ett exempel med anknytning till det som står före tecknet, är kolon rätt tecken att använda. 

Det finns ett bra test som du kan använda för att avgöra ifall kolon är rätt tecken: prova att byta ut kolonet mot antingen nämligen, till exempel eller bland annat. Ett kolon går ofta att byta ut mot något av dessa ord och uttryck. Omvänt kan dessa ord och uttryck ibland ersättas av ett kolon. På så vis går det att korta ned en mening och spara utrymme i en text.
 
Kolon är också rätt tecken att använda framför citat och repliker. Använd kolon för att ange vad någon tänker eller säger:
 
     Han frågade: ”Vad blir det för middag?”
 
Före repliker, citat, exempel, uppräkningar och specificeringar ska du alltså använda kolon – inte semikolon.

När ska man använda semikolon?

Enligt Svenska skrivregler ska semikolon användas ”när man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande”. Huruvida du ska välja punkt, semikolon eller kommatecken beror alltså på hur starkt sambandet är mellan de satser som avgränsas av tecknet. Använd kommatecken om sambandet är mycket starkt, och punkt om sambandet är svagare. Om varken punkt eller komma känns helt rätt kan semikolon fungera som ett mellanting.
 
Det gäller kanske framför allt mellan två huvudsatser där punkt annars skulle ha känts alltför hårt. Ett semikolon visar för läsaren att den information som följer efter tecknet är ett tillägg, en vidareutveckling eller på något sätt hänger nära samman med informationen före tecknet. I följande mening fungerar det att använda semikolon:

     Läsningen gjorde henne snabbt trött; hon somnade redan efter ett par minuter.
 
Om du känner dig osäker på när det går bra att använda semikolon, kan du testa att byta ut tecknet mot exempelvis och, men, för eller utan. Det går nämligen ofta bra att ersätta ett semikolon med något av dessa ord.

Kolon (:) eller semikolon (;)?

Kolon och semikolon är alltså inte utbytbara. De har olika användningsområden och därför är det viktigt att känna till skillnaden mellan dessa tecken. Använd kolon före uppräkningar och exempel. I den här funktionen går det ofta bra att byta ut kolon mot nämligen eller till exempel. Även före citat och repliker är kolon rätt tecken. Semikolon däremot kan du ibland använda istället för kommatecken eller punkt. Ofta går det bra att byta ut semikolon mot exempelvis men eller och.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om kolon och semikolon:

Skiljeteckensboken (2019). Siv Strömquist. Förlag: Morfem

Svenska skrivregler (2017). Språkrådet. Förlag: Liber AB

Favoritskiljetecknet: Bruk och missbruk av semikolon (2014). Alexander Katourgi.

En annan klassisk språkriktighetsfråga handlar om huruvida det ska vara objektsform eller subjektsform i jämförelseuttryck med än och som. Heter det till exempel "bättre än jag" eller "bättre än mig"?
Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.
Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa små ord. Var frågar nämligen efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.
Ofta går det bra att skriva och säga antingen till imorgon eller tills imorgon. Men inte alltid. Ibland är till det korrekta alternativet, och ibland är bara tills rätt. Och heter det exempelvis till dess eller tills dess

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?