Likväl eller likaväl?

Likväl och likaväl är två ord som liknar varandra och som därför ibland förväxlas. Men det är viktigt att skilja på dessa ord, för de betyder nämligen helt olika saker. I den här artikeln förklarar vi kortfattat skillnaden mellan likväl och likaväl.

likaväl eller likväl, språkfrågor

Likväl

Likväl anger någon form av motsättning eller skillnad mellan olika delar av ett yttrande. Några vanliga synonymer till likväl är ändå, dock, trots allt och emellertid. Exempel på hur likväl kan användas: ”Jag har lärt mig skillnaden mellan likväl och likaväl många gånger, likväl fortsätter jag att skriva fel ibland.” I exempelmeningen skulle vi kunna byta ut likväl mot ändå.

Likaväl

Likaväl däremot anger att något i en del av ett uttalande är jämbördigt eller likvärdigt med något annat, till exempel: ”Du kan likaväl skriva lika väl som likaväl. Oftast fungerar det fint att byta ut likaväl mot lika gärna eller lika bra. Exempelmeningen skulle alltså även kunna formuleras som ”Det går lika bra att skriva lika väl som likaväl.

Likväl eller likaväl?

Likväl och likaväl betyder alltså olika saker, och det gäller att välja rätt. Om du vill betona någon sorts motsättning ska du använda likväl, men om du vill förmedla att till exempel två alternativ är likvärdiga ska du använda likavälLikväl kan du ofta byta ut mot exempelvis ändå, medan likaväl ofta kan ersättas av lika gärna.   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Mer om likväl och likaväl:

Likväl/likaväl i radioprogrammet Språket i P1.

Att stava rätt är inte alltid lätt. Ibland kan man faktiskt bli osäker på hur ett ord ska stavas. Då behöver man ta reda på ordets korrekta stavning. Här har vi sammanställt en lista med ord som ofta stavas fel.
Den som drabbas av skrivkramp börjar kanske ifrågasätta sin egen talang. Men skrivkramp kan drabba vem som helst, även erfarna författare. Låt inte skrivkrampen stoppa dig från ett liv som skribent.
I talspråk uttalas både de och dem i regel som dom, och kanske är det därför som vissa har svårt att skilja mellan de och dem i skrift. Här kan du lära dig dels skillnaden mellan de och dem, dels när det är okej att skriva dom.
Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?