Positivt eller negativt?

Ibland kan vi med hjälp av små medel säga mycket om vår syn på världen. Det kan till exempel handla om ord och uttryck som kryddar våra yttranden med värdering. Med sådana språkliga redskap kan vi smidigt förmedla antingen en positiv eller negativ inställning till olika företeelser runt omkring oss. Men ibland händer det att dessa ord används på ett avvikande sätt, och då uppstår inte sällan ganska dråpliga formuleringar. Som skribent gäller det därför att hålla pennan rätt i hand. I den här artikeln tänkte jag bistå rådvilla skribenter genom att reda ut skillnaden mellan risk och chans samt fraserna på grund av och tack vare.

på grund av risk eller chans, korrekt svenska, språkfrågor, rätt fel, positiv negativ

Risk eller chans?

Först tänkte jag diskutera sannolikhet och valet mellan risk och chans. Båda dessa ord används för att värdera resultatet av något som kan komma att inträffa. Skillnaden är att risk tillkännager en negativ inställning till ett utfall, medan chans signalerar en positiv förväntan. Den huvudsakliga skillnaden mellan följande meningar är alltså hur skribenten ser på utfallet:
 
          Det finns risk för regn i morgon / Det finns chans till regn i morgon

 
Valet avgörs kanske av vilken aktivitet som skribenten planerar för morgondagen. Om det är sol och bad som står på schemat bör risk användas, men om skribenten ser fram emot att få sitta hemma i soffan och läsa en spännande bok medan regndropparna smattrar mot fönsterrutan, så är chans rätt val.
 
Om man vill uttrycka sig neutralt är det bättre att välja andra alternativ. Ofta går det bra att formulera om sig med hjälp av exempelvis sannolikhet eller eventuellt.

På grund av eller tack vare

Även valet mellan de två konstruktionerna på grund av och tack vare kan vålla problem. Konstruktionerna används för att signalera skribentens inställning till en kausal relation, eller orsaksrelation (alltså att A orsakar B). Tumregeln är att tack vare ska användas för att uttrycka positiv värdering, medan på grund av är neutralt och kan tas i bruk i såväl positiva och neutrala som negativa sammanhang.
 
Men trots att tack vare endast bör användas för att signalera en positiv inställning till en orsaksrelation, så händer det att vissa skribenter begagnar frasen även för negativa samband. Då blir resultatet ofta smått komiskt:
 

          Tack vare alla stavfel blev min text inte publicerad
 

Antagligen är skribenten inte speciellt tacksam över detta faktum – målet var så klart att få texten publicerad. Att använda tack vare vid negativa orsaksrelationer riskerar, liksom alla störande språkfel, att dra uppmärksamhet från textens innehåll och skada textens trovärdighet. Det står alltså klart att tack vare endast bör användas vid positiva orsaksrelationer.
 
Men hur är det egentligen med på grund av? Här går det möjligtvis att ana en viss betydelseglidning. Av många språkbrukare uppfattas nämligen på grund av inte längre som helt neutralt. I istället börjar frasen bli alltmer behäftad med en negativ inställning.
 
Kanske beror den här betydelseglidningen på att tack vare används för en övervägande majoritet av alla positiva orsaksrelationer – och då blir det inte speciellt många positiva orsaksrelationer kvar åt på grund av. Följaktligen får på grund av mestadels nöja sig med att figurera i negativa och neutrala sammanhang. Och om på grund av främst förekommer vid sådana orsaksrelationer är det inte särskilt märkligt ifall betydelsen också börjar förändras. Dessutom tycks allt fler börja uppfatta tack vare och på grund av som ett par likt risk och chans, vilket säkert driver på utvecklingen ytterligare.
 
Den allmänna rekommendationen är förvisso fortfarande att på grund av är neutralt, men du bör som skribent vara medveten om att det faktiskt kan störa vissa läsares språkkänsla om du skriver på grund av för en positiv orsaksrelation. För att undvika problemet, och uttrycka en orsaksrelation utan någon värdering alls, går det oftast bra att välja andra uttryck, exempelvis till följd av, eftersom eller som ett resultat av.
 
Jag avslutar den här artikeln med följande citat, hämtat från en reklamskylt för en byggnadsfirma i huvudstaden:
 

          Stockholm växer på grund av oss

 
Även om på grund av traditionellt går bra att använda för positiva orsaksrelationer, så kan det vara en bra idé att betona det positiva i tillväxten och byggnadsfirmans bedrift med hjälp av tack vare i den här typen av meddelande.
 

   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om värderande uttryck:

Är det tack vare eller på grund av? (2016). I radioprogrammet Språket i Sveriges Radio.

Tack vare det vackra vädret (1993). Artikel av Mikael Reuter på Institutet för de inhemska språken. 

För skribenten är det (oftast) självklart vad orden i texten syftar på. Men ibland kan otydlig syftning göra läsaren förvirrad. Ofta handlar det om syftningsfel med små ord exempelvis som eller sin/sitt.

Ibland blir man osäker på om ett ord eller uttryck ska skrivas samman eller skrivas isär. Fasta uttryck kan orsaka problem även för erfarna skribenter. Samtidigt stör sig många på löjeväckande särskrivningar.

Sommaren 2009 togs den så kallade språklagen i bruk. Språklagen består av ett antal paragrafer som berör det svenska språket, det svenska teckenspråket samt fem minoritetsspråk. Här kan du läsa mer om vad språklagen innebär.

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?