Själv eller ensam?

Själv och ensam är egentligen två ord med olika betydelser, åtminstone enligt traditionellt språkbruk. Nu för tiden används dock själv allt oftare i betydelsen 'ensam'. En förklaring till detta kan vara att ordet ensam ibland väcker oönskade negativa associationer. Men om betydelseskillnaden mellan dessa ord bleknar riskerar vissa meningar att bli tvetydiga. Därför kan det vara bra att även fortsättningsvis skilja på själv och ensam.

SJälv eller ensam?, Textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Ensam

Ensam betyder att man gör någonting utan sällskap av någon annan. Du kan till exempel ta en promenad ensam. Och om det bara är du som bor i din lägenhet, så bor du ensam. Bor du tillsammans med andra som för tillfället är ute på ärenden, så är du ensam hemma.  

Själv

Själv betyder i stället att man gör något på egen hand, utan hjälp av någon annan. Du kan till exempel måla om hela lägenheten alldeles själv. Men själv innebär inte nödvändigtvis att du är ensam. Kanske hade du flera kompisar över på besök medan du målade om lägenheten. Även om du målade om lägenheten själv, så var du i så fall inte ensam. Dina ”kompisar” hjälpte bara inte till.

Själv eller ensam?

Själv och ensam har alltså olika innebörd: ensam betyder ungefär 'utan sällskap', och själv betyder 'utan hjälp'. Det har dock blivit vanligt att själv används i betydelsen 'ensam'. En sådan användning riskerar emellertid att väcka irritation hos vissa läsare som håller fast vid den traditionella betydelseskillnaden mellan själv och ensam. I vissa meningar passar dessutom både själv och ensam in, och valet mellan dem är betydelseskiljande: "Jag målade lägenheten själv/ensam." Därför kan det vara klokt att fundera lite extra över valet mellan ensam och själv i vissa sammanhang.   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om själv eller ensam:

Själv och ensam på svenska.se

Själv/ensam. i Språket (2011).

Själv. Fredrik Lindström i Språktidningen (2008).

Till hands eller till handa? I den här artikeln kan du läsa om när du ska använda till hands respektive till handa. Dessa uttryck må vara lika varandra, men har olika betydelser och används i olika sammanhang. 
Är före och innan utbytbara synonymer, eller finns det tillfällen då endast antingen före eller innan är korrekt språkbruk? I den här artikeln kan du läsa om när du ska använda före respektive innan.
I talspråk uttalas både de och dem i regel som dom, och kanske är det därför som vissa har svårt att skilja mellan de och dem i skrift. Här kan du läsa om skillnaden mellan de och dem samt om när det är okej att skriva dom.
Att böja ordet orange orsakar inga problem när vi talar, men när vi skriver är det inte lika enkelt. Kan man skriva "vår orangea logga"? Är det korrekt att skriva "det orange kuvertet"? Lär dig mer om att böja orange här.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?