Till eller tills?

När ska det vara till, och när ska det vara tills? Ofta går det lika bra att välja antingen till eller tills. Det gäller exempelvis i meningar som: ”Jag ska läsa klart boken till/tills i morgon.” Här är både till och tills korrekt språkbruk. Du bör dock känna till att det finns en stilistisk skillnad. Tills kan nämligen uppfattas som aningen mer vardagligt och informellt. Även när det går bra med både till och tills kan det därför vara fördelaktigt att skriva till i mer formella texter. Men det är inte alltid som både till och tills fungerar. Ibland är tills det korrekta alternativet, och ibland är till rätt val – som i uttrycket till dess.

till eller tills? språkfrågor, när skriva till till, korrekturläsning, språkgranskning, online

Till

Till har ett bredare användningsområde än tills, och det finns flera konstruktioner där det inte går att byta ut till mot tills. Men egentligen uppstår sällan några tveksamheter, för ingen säger eller skriver väl exempelvis: ”Vi ska åka tills Göteborg.” Det är framför allt vid temporala uttryck – uttryck som har att göra med tid – som osäkerhet kan uppstå för valet mellan till och tills. Men även i dessa sammanhang är de som sagt oftast utbytbara synonymer med endast en stilistisk skillnad.
 
Vanligtvis betyder alltså ”till i morgon” och ”tills i morgon” samma sak – men inte alltid.  Fundera över följande meningar: ”Jag har lånat en klänning tills i morgon” och ”Jag har lånat en klänning till i morgon.” Betyder meningarna alltid samma sak? Här går det att ana en potentiell betydelseskillnad. I den första meningen innebär tills att personen i fråga har lånat en klänning som ska återlämnas under morgondagen. Även meningen med till kan tolkas på detta sätt – men den kan även tolkas som att personen har lånat en klänning för användning i morgon. Kanske ska personen på fest, och behöver en klänning att ha på sig. I den betydelsen bör man använda till, eftersom i morgon egentligen syftar på själva festen: ”Jag har lånat en klänning till festen.”

Tills

Tills är bildat av till dess, som smält samman till ett ord. Numera går det dock bra att använda tills på fler sätt än det går att använda till dess. Tills och till dess har även samma betydelse, ungefär: ’fram till en viss tidpunkt’. När konstruktionen till dess används för att inleda en bisats, som i meningen: ”Jag måste arbeta hårt till dess att uppsatsen är klar”, går det att byta ut till dess mot tills. Däremot bör du inte skriva tills dess eller bara till. Att skriva tills dess skulle ju ”egentligen” vara samma sak som att säga till dess dess. Välj alltså antingen till dess eller tills.

Till eller tills?

Så, när ska man skriva eller säga till respektive tills? I de flesta tidsuttryck går det lika bra att välja antingen till och tills: ”Jag ska läsa klart boken till/tills i morgon.” Men i vissa uttryck kan till respektive tills aktualisera olika betydelser: ”Jag har lånat den här klänningen till/tills i morgon”. Om du har lånat en klänning att ha på dig på en fest i morgon bör du skriva till. Men i vissa sammanhang bör du helst använda tills: ”Jag måste skriva utan paus tills boken är klar.” I den här meningen går det även att byta ut tills mot till dess. Men kom då ihåg att det heter till dess, inte tills dess.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om till eller tills

Är det någon skillnad på tills och till? Institutet för språk och folkminnen.

Till eller tills? Språkbruk.

Varför är ”tills dess” fel? Lars-Gunnar Andersson i GP.

Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa små ord. Var frågar nämligen efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.
Med språket kan vi berätta mycket. Men vi kan också välja att utelämna viss information, till exempel vem som gör något. I den här artikel presenteras hur grammatiska val kan användas för att undanhålla information.
Att böja ordet orange orsakar inga problem när vi talar, men när vi skriver är det inte lika enkelt. Kan man skriva "vår orangea logga"? Är det korrekt att skriva "det orange kuvertet"? Lär dig mer om att böja orange här.
Ett vanligt fel som korrekturläsare upptäcker är att bindestreck används på ställen där det egentligen skulle varit ett tankstreck. Här kan du lära dig när du ska använda bindestreck respektive tankstreck.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?