Till hands eller till handa?

Heter det till hands eller till handa? Det beror på vad du menar. Det rör sig nämligen om två olika uttryck som förvisso är lika varandra, men som har olika betydelser och används i olika sammanhang. I den här artikeln kan du läsa om när du ska använda till handa respektive till hands.

Till hands eller till handa?, tillhanda, Textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Till hands

Till hands betyder att man har något lättillgängligt, i beredskap, redo att användas eller visas upp. Den som åker buss eller tåg bör alltså ha sin biljett nära till hands, för att kunna uppvisa denna vid en eventuell kontroll. Och den som sitter på en lektion eller föreläsning bör nog ha penna och anteckningsblock till hands, för att snabbt kunna anteckna viktig information.

Till handa

Till handa (eller tillhanda) innebär i stället att något överlämnas och därmed hamnar i någon annans besittning – det som överlämnas kommer någon annan till handa. Till handa används ofta i formella sammanhang för att meddela att någon har fram till en viss tidpunkt på sig att exempelvis betala en räkning eller lämna in en uppsats. De flesta har säkert stött på följande formulering på en faktura: ”Betalning oss tillhanda senast ...” Det innebär att avsändaren ska ha fått in betalningen senast det datum som anges.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om till hands och till handa:

Gamla uttryck oss till handaSiv Strömquist (2010). SvD.

Till hands och tillhanda på svenska.se.

Idag eller i dag? Igår eller
i går? Imorgon eller
i morgon? Ikväll eller
i kväll? Den här sortens tidsuttryck ger upphov till en del osäkerhet. Ska de skrivas ihop eller isär? Om detta kan du läsa mer i den här artikeln.
Är före och innan utbytbara synonymer, eller finns det tillfällen då endast antingen före eller innan är korrekt språkbruk? I den här artikeln kan du läsa om när du ska använda före respektive innan.
Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning? En korrekturläsare ser till att språket i texten är korrekt. En språkgranskare ser även till att språket är bra och att texten uppfyller sitt syfte.
Inledningen är viktig för att fånga läsaren och väcka nyfikenhet och läslust. Här kan du läsa om hur flera stora författare har formulerat sina inledande meningar, och på så sätt lära dig att själv skriva en lyckad inledning.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?