Var eller vart?

Det har blivit dags att tackla ytterligare en vanlig språkriktighetsfråga: var eller vart? Vad är egentligen betydelseskillnaden mellan dessa ord, och hur ser användningen av dem faktiskt ut? Dessa frågor ska jag försöka besvara i den här artikeln. Jag utlovar även ett konkret tips till dig som tvekar inför valet mellan var och vart. Detta tips hittar du i slutet av artikeln. Om du inte känner för någon djupare teorilektion går det alltså bra att hoppa över de inledande avsnitten.

var, vart, var eller vart, riktining, befintlighet, var vart är du?

Kort bakgrund

Var är ett etablerat germanskt ord som funnits i det svenska språket sedan den fornsvenska perioden. Det är också med hjälp av var som vart är bildat. Vart är nämligen en kombination av var och prepositionen åt, alltså varåt. Förhoppningsvis kan denna kunskap hjälpa dig att bättre förstå innebörden av ordet vart.

Var eller vart?

Både var och vart är enligt Svenska Akademiens grammatik så kallade ”interrogativa pronominella adverb”. Enkelt uttryckt innebär det att de är frågeord (ord som används för att efterfråga viss information).
 
Skillnaden mellan var och vart är enligt traditionellt språkbruk en fråga om befintlighet och riktning. Var ska användas när man vill ha information om befintlighet (den plats där någon eller något befinner sig). Vart ska istället användas när det är information om riktning som efterfrågas (dit någon eller något är på väg).
 
Riktning kan här förklaras som en rörelse eller en abstrakt process mot ett mål, medan befintlighet är en given, antingen fysisk eller abstrakt, position. Du bör alltså skriva ”Var är du?” men ”Vart ska du?”.

Vart är vart på väg?

Det här är en språkriktighetsfråga som tycks väcka starka känslor och som därför har fått mycket uppmärksamhet. Siv Strömquist har till exempel döpt en hel bok efter det faktum att vart breder ut sig på bekostnad av var. Numera använder många nämligen vart inte bara för att efterfråga information om riktning, utan även för att fråga om befintlighet: ”Vart är du?”
 
Detta språkliga normbrott har blivit väldigt vanligt, kanske framför allt i talspråk. Men även i skriftspråket nyttjas vart frekvent istället för var. Än så länge är det dock betydligt mer utbrett och accepterat att använda vart i fråga om befintlighet i informella och talspråkliga texter, än i mer formella genrer.
 
För att undersöka utbredningen av detta normavvikande språkbruk genomförde jag en mindre undersökning i Språkbankens korpus (Bloggmix 2013 samt GP 2013). Då fann jag att vart faktiskt användes oftare för befintlighet än för riktning i den informella Bloggmix 2013. Faktum är att hela 62 procent av de 250 träffarna på vart som analyserades bröt mot traditionellt språkbruk och istället efterfrågade information om befintlighet.

var eller vart, korrekturläsning, språkgranskning, online, hjälp, c-uppsats, examensarbete, avhandling, kandidatuppsats

Jag vände också på analysen och identifierade 250 frågor som efterfrågade information om befintlighet. Även nu stod vart för en stor andel av träffarna i Bloggmix 2013. För att fråga efter befintlighet användes faktiskt vart istället för var i ungefär 40 procent av träffarna i detta material. Det verkar alltså som att det är väl etablerat att använda vart istället för var i talspråkliga och informella texter. I GP 2013 följde däremot bruket fortfarande den traditionella språknormen förhållandevis väl.
 
Det ska dock tilläggas att det inte bara är vart som breder ut sig på bekostnad av var. Även var användes i viss utsträckning istället för vart, åtminstone i bloggtexterna.

Är det viktigt att skriva rätt?

Men är det egentligen så viktigt att skilja på var och vart? Ett vanligt argument för att upprätthålla åtskillnaden mellan var och vart är tydlighet. Enligt detta argument är det viktigt att hålla isär var och vart för att betydelsen i texten ska framgå tydligt. Det är egentligen ett ganska svagt argument med tanke på att flera andra språk som är nära besläktade med svenskan, till exempel engelskan, klarar sig utmärkt utan distinktionen mellan var och vart.
 
Tvärtom kan just tydlighet vara anledningen till varför vart breder ut sig på bekostnad av var. I talspråk ligger nämligen var och vad nära varandra ljudmässigt. Om var istället uttalas som vart framgår skillnaden mellan var och vad tydligare. Det kan alltså finnas fördelar för tydligheten i talspråket att säga vart för både riktning och befintlighet. Möjligtvis är det därför som bruket har kunnat få fäste. Med det sagt vill jag ändå understryka att det i regel är värt att värna om den här typen av lexikala betydelsenyanser i språket.
 
Dessutom finns det ett betydligt starkare argument för att fortsätta skilja på var och vart, nämligen att många irriterar sig på normavvikande användning. Som vi såg ovan är normavvikande användningen av var och vart dessutom starkt stilistiskt markerad. Att använda vart för befintlighet istället för var signalerar en talspråklig och informell stilnivå – något som bör undvikas om du skriver en formell text, till exempel en kandidatuppsats, en avhandling eller ett cv.

Frågetest – så väljer du rätt

Vill du använda var och vart i enlighet med traditionellt språkbruk men känner dig fortfarande osäker på när du ska skriva var respektive vart? Då kan du prova ett så kallat frågetest. Frågetestet går ut på att du besvarar din egen fråga. Beroende på vilket ord som passar som svar, vet du om frågan ska formuleras med antingen var eller vart.
 
Eftersom vart används när frågeställaren önskar information om riktning, kräver frågan också ett svar som innehåller information om just riktning. Några sådana svar är exempelvis dit, hit och hem. Om något av dessa ord passar in som svar på din fråga ska du skriva vart. Alltså: ”Vart ska du? Hem,
 
Om inget av dessa ”riktningsord” fungerar för att besvara frågan kan du istället testa att sätta in ett ord som ger information om befintlighet. Prova med där, här eller hemma. Om något av dessa ord ger svar på din fråga bör du skriva var. Alltså: ”Var är du? Hemma.

Sammanfattning

Både var och vart är frågeord som efterfrågar rumslig information. Skillnaden är att var används för befintlighet: ”Var befinner du dig?”, medan vart, åtminstone enligt traditionellt språkbruk, används för riktning: ”Vart ska du?” Men att använda vart även för befintlighet har blivit allt vanligare. Än så länge är ett sådant normavvikande språkbruk dock stilistiskt markerat och förekommer huvudsakligen i informella och talspråkliga texter. Om du vill göra ett seriöst intryck i en formell text kan det därför vara klokt att följa den traditionella användningen.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Mer om var och vart:

Vart är vart på väg? : och andra språkfrågor i tiden (2011) av Siv Strömquist. Stockholm: Norstedt

Var eller vart - har du koll på språket? (2016). Nyhetsmorgon TV4 med Patrik Hadenius och Sara Lövenstam.

Den som drabbas av skrivkramp börjar kanske ifrågasätta sin egen talang. Men skrivkramp kan drabba vem som helst, även erfarna författare. Låt inte skrivkrampen stoppa dig från ett liv som skribent.
I vårt språk finns det många ord som liknar varandra, både i fråga om uttal och utseende. Två sådana ord är likväl och likaväl. Men trots att de ser lika ut, har de olika betydelser. Lär dig skilja på likväl och likaväl.
Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.
Antagligen har du hört talas om den röda tråden. Troligtvis av en lärare i grundskolan eller på skrivkurs. Men vad menas egentligen med den röda tråden? Och hur väver man in en röd tråd i texten?

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?