Verkar eller värkar?

Ibland kan det vara svårt att avgöra ifall ett ord ska stavas med <e> eller <ä>. Samma ljud kan nämligen stavas med båda bokstäverna. För vissa ord, till exempel läsa, resulterar ett felaktigt val mellan <e> och <ä> bara i ett stavfel. Men ofta uppstår värre problem. Vissa ord är nämligen så kallade homofoner. Det innebär att de låter likadant, men stavas olika. Ibland skiljer sig stavningen av två homofoner åt just genom valet mellan <e> och <ä>. Det gäller till exempel för värkar och verkar. I den här artikeln kan du lära dig att skilja på verk och värk, verka och värka samt verkar och värkar

Verkar eller värkar? verk, verka, verkar, värk, värkar, värka, språkfrågor, korrekturläsning, språkgranskning, online

Verka och verkar

Verka med <e> är ett verb som kan ha några olika besläktade betydelser. Det kan bland annat betyda att något tycks vara på ett visst sätt: ”Boken verkar bra”, eller att något har en viss verkan eller effekt: ”Alvedon kan verka smärtstillande.” Om det är någon av dessa betydelser du är ute efter, ska du alltså skriva verkar med <e>.

Värk, värkar och värka

För om du i stället stavar med <ä> och skriver värkar blir betydelsen en helt annan. Värkar är nämligen plural av substantivet värk – alltså en sorts ihållande fysisk smärta, som i huvudvärk eller tandvärk. I plural benämner värkar oftast de sammandragningar som kvinnor får under en graviditet och förlossning. Värk förekommer även som verbet värka, som i presens böjs värker: ”Det värker i huvudet.”

Verk

Om du istället stavar verk med <e> blir betydelsen återigen en annan. Verk är ett substantiv som kan betyda ungefär ’produkten eller resultatet av ett arbete’. Ett verk kan till exempel vara en produkt eller en skapelse, såsom en bok eller en målning: ett konstverk. Men verk kan även beteckna en viss plats där ett specifikt arbete utförs, eller själva arbetet i sig.

Skriva med <e> eller <ä>?

Det gäller alltså att stava rätt och att skilja på verk och värk, verkar och värkar samt verka och värka. Värk, värka och värkar med <ä> betecknar en viss sorts ihärdig smärta, till exempel huvudvärk. Verka och verkar med <e> innebär att något förefaller vara på ett visst sätt eller har en viss effekt. Slutligen har verk med <e> att göra med arbete eller resultatet av arbetet, till exempel ett konstverk.

Om du känner dig osäker över ords stavning kan du ta hjälp av en korrekturläsare som granskar språket och ser till att texten är fri från stavfel, grammatiska felaktigheter och andra språkfel. 


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om skillnaden mellan verkar och värkar:

SAOL, SO och SAOB samlade på ett ställe här.

Nationalencyklopedin

I talspråk uttalas både de och dem i regel som dom, och kanske är det därför som vissa har svårt att skilja mellan de och dem i skrift. Här kan du lära dig dels skillnaden mellan de och dem, dels när det är okej att skriva dom.
Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa ord. Var frågar efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.
Med språket kan vi berätta mycket. Men vi kan också välja att utelämna viss information, till exempel vem som gör något. I den här artikel presenteras hur grammatiska val kan användas för att undanhålla information.
En klassisk språkriktighetsfråga handlar om huruvida det ska vara objektsform eller subjektsform i jämförelseuttryck med än eller som. Heter det till exempel "bättre än jag" eller "bättre än mig"?

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?