Verkar eller värkar?

Det är inte alltid helt enkelt att veta ifall vissa ord ska stavas med <e> eller <ä>. Ibland kan nämligen samma ljud stavas med båda bokstäverna. För vissa ord, till exempel läsa, resulterar ett felaktigt val mellan <e> och <ä> bara i ett stavfel. Men ofta uppstår värre problem. Många ord är nämligen så kallade homofoner. Det innebär att de låter likadant, men stavas olika. Ibland skiljer sig stavningen av två homofoner åt just genom valet mellan <e> och <ä>. Det gäller till exempel för värk och verk. I den här artikeln kan du lära dig att skilja på verk och värk, verka och värka samt verkar och värkar

Verkar eller värkar? verk, verka, verkar, värk, värkar, värka, språkfrågor, korrekturläsning, språkgranskning, online

Verka/verkar

Verka med <e> är ett verb som kan ha några olika besläktade betydelser. Det kan bland annat betyda att något tycks vara på ett visst sätt: ”Boken verkar bra”, eller att något har en viss verkan eller effekt: ”Läsning kan verka lugnande.” Om det är någon av dessa betydelser du är ute efter, ska du alltså skriva verkar med <e>.

Värk/värkar/värka

För om du istället stavar med <ä> och skriver värkar blir betydelsen en helt annan. Värkar är nämligen plural av substantivet värk – alltså en sorts ihållande fysisk smärta, som i huvudvärk eller tandvärk. I plural benämner värkar oftast de sammandragningar som kvinnor får under en förlossning. Värk förekommer även som verbet värka: ”Det värker i huvudet.”

Verk

Om du istället stavar med <e> och skriver verk blir betydelsen återigen en annan. Ordet verk kan betyda ungefär ’produkten eller resultatet av ett arbete’. Ett verk kan till exempel vara ett alster eller en skapelse, såsom en bok eller en målning: ett konstverk. Men verk kan även beteckna en viss plats där ett specifikt arbete utförs, eller själva arbetet i sig.

Skriva med <e> eller <ä>?

Det gäller alltså att stava rätt och att skilja på verk och värk, verkar och värkar samt verka och värka. Värk, värka och värkar med <ä> betecknar en viss sorts ihärdig smärta, till exempel huvudvärk. Verka och verkar med <e> innebär att något förefaller vara på ett visst sätt eller har en viss effekt. Slutligen har verk med <e> att göra med arbete eller resultatet av arbetet, till exempel ett konstverk.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om skillnaden mellan verkar och värkar:

SAOL, SO och SAOB samlade på ett ställe här.

Nationalencyklopedin.

I vårt språk finns det många ord som liknar varandra, både i fråga om uttal och utseende. Två sådana ord är likväl och likaväl. Men trots att de ser lika ut, har de olika betydelse. Lär dig skilja på likväl och likaväl.
Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa ord. Var frågar efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.
Med språket kan vi berätta mycket. Men vi kan också välja att utelämna viss information, till exempel vem som gör något. I den här artikel presenteras hur grammatiska val kan användas för att undanhålla information.
Att stava rätt är inte alltid lätt. Ibland kan man faktiskt bli osäker på hur ett ord ska stavas. Då behöver man ta reda på ordets korrekta stavning. Här har vi sammanställt en lista med svårstavade ord som ofta stavas fel.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?