Vad är korrekturläsning?

Textlyft erbjuder korrekturläsning av bland annat bokmanus, examensarbeten och avhandlingar. Men vad är egentligen korrekturläsning? Ofta skiljer man på korrekturläsning och språkgranskning, men ibland görs ingen vidare avgränsning mellan dessa begrepp. Många ser korrekturläsning och språkgranskning som samma sak. Exakt hur ordet korrekturläsning används och vad som åsyftas med det kan variera, och därför är det viktigt att klargöra vad korrekturläsning innebär för oss.

vad är korrekturläsning, korrekturläsare, språkgranskning

Vad ingår i korrekturläsning?

Vi skiljer på korrekturläsning och språkgranskning. För oss innebär korrekturläsningen ett sista steg i skrivprocessen, en sista genomläsning av en i övrigt färdig text. Vid en korrekturläsning granskas texten av en korrekturläsare som letar efter enklare grammatiska fel, felaktig ordföljd, syftningsfel samt rena korrekturfel: stavfel, teckenfel, felaktig avstavning med mera. En korrekturläsare kontrollerar såväl rubriker som brödtext, tabeller och referenser.

Syftet med korrekturläsningen är att den slutgiltiga versionen av texten, den version som lämnas till examinator eller går i tryck, ska vara språkligt korrekt utifrån vedertagna svenska skrivregler och språknormer.

Skillnaden mot språkgranskning

Skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning är att en språkgranskare utför en mer omfattande språklig granskning av texten. Utöver det som ingår i korrekturläsningen innefattar språkgranskningen även en kontroll av bland annat stilistiska aspekter, disposition, textbindning och mottagaranpassning.

 

   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om korrekturläsning:

Korrekturläsning – checklista vid korrekturläsning

Korrekturtecken

Korrekturläsa

Varför korrekturläsning? När du har skrivit klart ditt bokmanus är du naturligtvis ivrig att skicka iväg det till ett bokförlag. Men du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Antagligen har du hört talas om den röda tråden. Troligtvis av en lärare i grundskolan eller på skrivkurs. Men vad menas egentligen med den röda tråden? Och hur väver man in en röd tråd i texten?

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?