Vad är korrekturläsning?

Textlyft erbjuder korrekturläsning av flera olika sorters texter. Men vad är egentligen korrekturläsning? Exakt hur ordet används och vad som åsyftas kan variera en aning mellan olika skrivande verksamheter och domäner.
 
Ibland talar man om textgranskning, ibland om korrekturläsning eller språkgranskning. Och ibland görs ingen vidare avgränsning mellan begreppen språkgranskning och korrekturläsning. I det ramavtal som gäller för myndigheter som behöver anlita utomstående hjälp med granskning av texter skrivna på svenska är arbetet standardiserat och indelat i fyra nivåer. Synen på korrekturläsning skiljer sig troligtvis också mellan det etablerade bokförlaget som rättar korrekturet till ett bokmanus, och studenten som korrekturläser sin C-uppsats.

vad är korrekturläsning, korrekturläsare, språkgranskning

Vi skiljer på korrekturläsning och språkgranskning. För oss innebär korrekturläsningen ett sista steg i skrivprocessen, en sista genomläsning av en i övrigt färdig text. Vid korrekturläsning granskas texten av en korrekturläsare som letar efter ytliga grammatiska problem och syftningsfel samt rena korrekturfel: stavfel, teckenfel, felaktig avstavning med mera. En korrekturläsare kontrollerar såväl rubriker som brödtext, tabeller och referenser.
 
Skillnaden gentemot språkgranskning är att en språkgranskare utför en mer omfattande kontroll. Utöver det som ingår i korrekturläsningen inkluderar språkgranskningen bland annat kontroll av stilistiska aspekter, disposition, textbindning och mottagaranpassning.
 
Syftet med korrekturläsningen är att den slutgiltiga versionen av texten, den version som lämnas till examinator eller går i tryck, ska vara språkligt korrekt utifrån vedertagna svenska skrivregler och språknormer.   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om korrekturläsning:

Korrekturläsning – checklista vid korrekturläsning

Korrekturtecken

Korrekturläsa

Varför korrekturläsning? När du har skrivit klart ditt bokmanus är du naturligtvis ivrig att skicka iväg det till ett bokförlag. Men du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Antagligen har du hört talas om den röda tråden. Troligtvis av en lärare i grundskolan eller på skrivkurs. Men vad menas egentligen med den röda tråden? Och hur väver man in en röd tråd i texten?

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?