Vad är språkgranskning?

Behöver du mer hjälp med texten än vad du får vid en korrekturläsning? Kanske känner du dig osäker över vissa språkliga formuleringar, textens struktur, eller över hur du ska anpassa texten efter dess syfte och mottagare. Då kan språkgranskning vara ett alternativ för dig. Vid en språkgranskning får du nämligen en mer omfattande språklig granskning av texten.

vad är språkgranskning, språkgranskare

Vad innebär språkgranskning?

En språkgranskning är en omfattande granskning av språket i texten. Utöver ytliga språkfel (teckenfel, stavfel m.m.) granskas bland annat textens innehåll och struktur. Språkgranskaren funderar över om textens budskap framgår tydligt, om det finns en röd tråd som syr ihop innehållet, om texten uppfyller sitt syfte samt om den är anpassad efter sin mottagare. Därutöver kontrolleras stilistiska aspekter: språkgranskaren säkerställer att ordvalet är passande och att textens stil fungerar i sammanhanget. En språkgranskare granskar texten som helhet.

Mer än korrekturläsning

​​​​​Skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning ligger alltså i granskningens omfattning. En korrekturläsare stannar i regel vid textens ytan och korrigerar enklare språkliga misstag, såsom teckenfel, stavfel, särskrivningar och grammatiska fel. Målet med en korrekturläsning är att texten ska vara formellt korrekt enligt vedertagna svenska skrivregler. En språkgranskning däremot innebär en mer utförlig granskning av texten.

Språkgranskaren har högre ambitioner än att texten ska vara fri från fel. Vid en språkgranskning åtgärdas även mer komplexa problem, krånglig meningsuppbyggnad och semantiska bekymmer. Språkgranskaren vill att onödigt komplicerade och svårtydda meningar och stycken ska förbättras. Texten ska inte bara vara felfri – den ska vara välskriven och läsvänlig.

Vår språkgranskning motsvarar standardiserad textgranskning på nivå 1, 2 och 3.



   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om språkgranskning:

Språkriktighetsboken (2005/2011). Av Svenska språknämnden. Förlag: Nordstedts akademiska förlag

Att göra någon annans text tydlig : Förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext (2011). Av Andreas Nord. Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk 

Begriplig EU-svenska? : klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen (2014). Av Sara Bendegard. Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk 

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Att skriva är en viktig del av livet, och du kommer att avkrävas prov på denna förmåga både i skolan, arbetet och i det privata. Därför behöver du kunna skriva en bra text. Här kan du läsa hur du lyckas med texten.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?