Vad är språkgranskning?

Behöver du mer hjälp med texten än vad du får vid en korrekturläsning? Ibland kan man känna sig osäker över vissa språkliga formuleringar, eller över hur man ska anpassa texten efter dess syfte och tilltänkta läsare. Då kan språkgranskning vara ett alternativ för dig. Vid en språkgranskning får du nämligen en mer vidlyftig granskning av din text.

vad är språkgranskning, språkgranskare

Skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning är just hur djupt den som utför granskningen dyker ned i texten. En korrekturläsare stannar i regel vid ytan och korrigerar endast enklare språkliga misstag, såsom teckenfel, stavfel, särskrivningar och mindre grammatiska fel. Efter en korrekturläsning ska texten vara formellt korrekt enligt vedertagna svenska skrivregler.
 
Vid en språkgranskning är den språkliga analysen mer omfattande. Dessutom granskas, förutom språket, även innehåll och disposition. En språkgranskare granskar texten som helhet. Språkgranskaren funderar på om textens budskap framgår tydligt, om texten uppfyller sitt syfte och om den är väl anpassad till sin mottagare. Därutöver kontrolleras stilistiska aspekter och textbindning: språkgranskaren säkerställer att textens stil fungerar i sammanhanget, att ordvalet är adekvat samt att det finns en röd tråd som syr ihop innehållet.
 
Språkgranskningen innebär alltså en mer utförlig analys av texten. Korrekturläsaren ser till att språket är korrekt, men att språket är korrekt innebär inte nödvändigtvis att det fungerar väl. Därför har språkgranskaren högre ambitioner än att texten ska vara fri från fel. Vid en språkgranskning åtgärdas även mer komplexa grammatiska problem, krånglig meningsuppbyggnad och semantiska bekymmer. Språkgranskaren vill att svårtydda och grammatiskt komplicerade meningar och stycken ska förbättras. Texten ska inte bara vara felfri – den ska vara läsvänlig, slagkraftig och bra.   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om språkgranskning:

Språkriktighetsboken (2005/2011). Av Svenska språknämnden. Förlag: Nordstedts akademiska förlag

Att göra någon annans text tydlig : Förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext (2011). Av Andreas Nord. Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk 

Begriplig EU-svenska? : klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen (2014). Av Sara Bendegard. Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk 

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Att skriva är en viktig del av livet, och du kommer att avkrävas prov på denna förmåga både i skolan, arbetet och i det privata. Därför behöver du kunna skriva en bra text. Här kan du läsa hur du lyckas med texten.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?