Varför korrekturläsning?

Du hade nästan gett upp drömmen om att bli författare, men så plockade du upp pennan igen och fortsatte skriva. Staplade ord på ord i en kamp mot dig själv. Skrev, ändrade, strök, skrev nytt, provade ett annat perspektiv, en ny idé, återgick till det ursprungliga. Efter ett tag började dina tankar och ansträngningar faktiskt forma sig till en text, kapitel efter kapitel. Slutligen prydde du verket med en avslutande punkt. Och nu känner du äntligen att det är dags att skicka in ditt bokmanus till ett förlag. Men vänta lite. Är ditt manus verkligen redo?

varför korrekturläsning, korrekturläsare

Kanske tänker du att du klarar dig utan hjälp med korrekturläsning och att det bara är osäkra skribenter som lämnar ifrån sig sina texter till en korrekturläsare. Troligtvis är det tvärtom. Det är snarare ovana skribenter som tror att de klarar sig helt själva – att de klarar av korrekturläsningen på egen hand. Erfarna skribenter däremot förstår värdet av att låta någon utomstående granska texten innan den går i tryck.

Språkfel skadar läsarens förtroende för texten

Men varför är det så viktigt att korrekturläsa texten? Den främsta anledningen till varför varje viktig text behöver korrekturläsning är att stavfel, syftningsfel, särskrivningar och andra korrekturfel skadar läsarens förtroende för texten och författaren. Om texten har många språkfel kommer läsaren troligtvis inte att värdera innehållet lika högt som om texten vore felfri. En text utan korrekturfel signalerar däremot att skribenten är kompetent och att texten är tillförlitlig. 

Dessutom påverkar korrekturfel läsningen. Varje litet språkligt misstag i texten riskerar att avleda läsarens uppmärksamhet från innehållet – istället för att läsaren fokuserar på handlingen, ditt budskap eller dina argument hamnar språket i fokus. Du vill så klart förmedla något med din text, men om texten innehåller många språkfel som stör läsningen riskerar budskapet att aldrig nå fram.

Språkfel signalerar också att skribenten själv inte bryr sig tillräckligt mycket om texten för att ägna lite extra tid åt korrekturläsning och redigering. Och varför ska då läsaren bry sig om texten och lägga tid på att läsa den? Korrekturläsning handlar alltså även om att visa för läsaren att du själv tar din text på allvar, och att läsaren därför också bör göra det.

Datorn missar många fel

Många litar alltför mycket på datorns språkförmåga. Visst, datorn har blivit väldigt skicklig på att upptäcka vissa enklare språkfel. Därför är datorn ett bra språkligt hjälpmedel för den som letar efter stavfel och enklare grammatiska fel i texten. Den hittar ofta dubbla mellanslag och upprepade ord, samt varnar skribenten när en ny mening inleds med liten bokstav. Men om du enbart förlitar dig på datorns språkgranskning är risken stor att många störande språkfel slinker igenom textgranskningen.

korrekturläsning svenska online, varför korrekturläsa texten, bra korrekturläsare

För datorn missar rätt många språkfel. Den upptäcker sällan syftningsfel och teckenfel. Den upptäcker inte stavfel om bokstavskombinationen i det felstavade ordet råkar sammanfalla med stavningen hos ett annat ord i datorns ordbok. Och den kan över huvud taget inte hjälpa dig att granska texten som helhet eller anpassa texten efter dess mottagare. Dessutom lurar datorn ibland oerfarna skribenter att skriva fel eftersom den ofta rekommenderar särskrivning för vissa sammansättningar.

Därför kan det vara klokt att ta hjälp av en mänsklig språkgranskare eller korrekturläsare – och tack vare datorn är det också enkelt och smidigt att skicka iväg texten för korrekturläsning online.

Blind för egna språkfel

Det finns ytterligare en viktig anledning till varför det är tillrådligt att överlämna textens sista kontroll åt någon annan. Du som skribent riskerar nämligen att bli blind för felen i din egen text. Du har ju redan hela texten inuti ditt huvud; du vet helt enkelt vad det ska stå. När du själv korrekturläser rättar hjärnan automatiskt utifrån denna mall. En utomstående korrekturläsare möter däremot texten för första gången, och har därför bättre förutsättningar att upptäcka de dolda språkfelen.

varför korrekturläsning, korrekturläsa, korrekturläsare, online, svenska

Dessutom har en professionell korrekturläsare stor kunskap om vanliga skrivfel. Du kanske har studerat ditt ämne under lång tid vid olika svenska universitet och besitter stor kunskap inom just ditt område. Men istället för att studera exempelvis ekonomi, medicin eller pedagogik har en korrekturläsare eller språkgranskare studerat språk. Den utbildade språkvetaren har god kännedom om det svenska språket, svenska skrivregler, och frågor som rör retorik och skrivande. En korrekturläsare vet därför vad som är korrekt språkbruk, och klarar av att hitta de språkliga misstagen i din text. Dessutom vet korrekturläsaren och språkgranskaren hur felen kan åtgärdas.

Varje viktig text är värd korrekturläsning

Du har kämpat hårt med ditt bokmanus, och nu är verket snart klart. Självklart är du ivrig och längtar efter att skicka iväg det till ett bokförlag, men vänta lite. Du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget. Naturligtvis vill du att den text som du skickar till förlaget gör ett så gott första intryck som möjligt. Och det är inte bara innehållet som spelar roll. Den språkliga dräkten kan rent av vara avgörande. Därför kanske du ska lämna ifrån dig manuset till någon utomstående, gärna en professionell korrekturläsare, som kan kontrollera att texten är fri från stavfel och andra irriterande språkfel. Varje viktig text förtjänar lite extra uppmärksamhet. Varje viktig text är värd korrekturläsning. Ta din text på allvar, så kommer andra också att göra det.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om korrekturläsning:

Läsarna lider när ingen korrar (2008) av Moa Schulman. I Språktidningen. 

Spar tid och pengar med korrektur : Standard för korrekturläsning av nordiska publikationer (2005). Nordiska ministerrådet. 

Stavfel bromsar läsningen (2007). Michael Borgert. Vetenskapsradion, Sveriges Radio. 

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i din text. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter en korrekturläsning ska texten vara fri från fel.

I talspråk uttalas både de och dem i regel som dom, och kanske är det därför som vissa har svårt att skilja mellan de och dem i skrift. Här kan du lära dig dels skillnaden mellan de och dem, dels när det är okej att skriva dom.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Att skriva är en viktig del av livet, och du kommer att avkrävas prov på denna förmåga både i skolan, arbetet och i det privata. Därför behöver du kunna skriva en bra text. Här kan du läsa hur du lyckas med texten.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?