Varför språkgranskning?

Vissa texter är värda lite mer uppmärksamhet än andra. Om du till exempel ska skriva en jobbansökan är det viktigt att ditt cv är felfritt samt att ditt personliga brev är välformulerat, relevant och anpassat till jobbet du ska söka. Du vill ju så klart göra ett gott första intryck. Och om du håller på att skriva din C-uppsats som avslutning på din utbildning vid universitetet vill du givetvis nå högsta betyg på uppsatsen – då krävs att språket är korrekt, att du hittar den rätta akademiska stilen och att läsaren kan följa ditt resonemang genom hela texten. Oavsett om målet med skrivandet är ett nytt jobb eller toppbetyg på examensarbetet, så kan du ha nytta av professionell språkgranskning.

varför språkgranskning, språkgranskare, textgranskning

Se till att ditt budskap når fram

Ibland räcker det gott och väl med korrekturläsning. Men ibland kan man behöva lite mer hjälp än så. En korrekturläsare granskar ju inte textens helhet – det gör däremot en språkgranskare. Språkgranskaren kontrollerar inte bara stavfel och grammatiska felaktigheter, utan funderar även över hur väl texten uppfyller sitt syfte: Motiverar ditt personliga brev varför du är rätt person för jobbet? Ger undersökningen i din kandidatuppsats verkligen svar på din frågeställning? Finns det en tydlig röd tråd genom hela texten? Och om inte: hur kan texten bli bättre?
 

Vid en språkgranskning får du hjälp med att anpassa texten efter dess syfte och mottagare. Dessutom upptäcker språkgranskaren dunkla formuleringar, krångliga eller osammanhängande meningar samt otydliga stycken. Allt för att din text ska lyckas med sin uppgift. Allt för att du ska ha så goda chanser som möjligt att nå det där betyget eller få det där jobbet.

Hitta rätt stil i texten

Det är inte alltid helt enkelt att hitta rätt stilnivå för texten. Hur ska du egentligen formulera dig när du skriver ett personligt brev till en potentiell arbetsgivare? Du vill så klart inte låta alltför stel och formell, men inte heller oseriös eller obildad. Du vill framstå som kompetent, men inte fyrkantig. Det är ingen enkel uppgift. Vid en språkgranskning hjälper vi dig att slå an rätt ton i texten.
 
Ännu svårare är det kanske för dig som skriver kandidatuppsats. Uppsatsen ställer nämligen vissa krav på ett akademiskt språk. Det akademiska skrivandet präglas bland annat av objektivitet: texten ska vara saklig och innehålla fakta, inte personligt tyckande. Dessutom fordrar akademisk stil att man uttrycker sig ganska försiktigt och inte framlägger påståenden hur som helst. Därför behöver den som skriver examensarbete klara av att värdera information och använda sig av olika garderingar vid behov. Att skriva akademiskt innebär också att du behöver kunna formulera dig koncist och packa samman mycket abstrakt information på ett begränsat utrymme. Stilen i C-uppsatsen ska även vara relativt formell, och språket bör alltså inte vara alltför vardagligt och talspråkligt. Med allt detta kan du få hjälp av en språkgranskare.

varför språkgranskning, språkgranskare, språkgranskning svenska online, c-uppsats

Inom den akademiska världen är det dessutom vanligt att man skriver texter tillsammans med andra. Att vara flera skribenter som hjälps åt med examensarbetet kan på många sätt vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Om skrivandet delas upp, så att olika skribenter ansvarar för olika partier av uppsatsen, finns en överhängande risk att texten blir osammanhängande och att olika kapitel skrivs med olika stil. När flera skribenter har samarbetat med C-uppsatsen är det därför extra viktigt att texten granskas noggrant före inlämning och publicering. Vid en språkgranskning kontrolleras att alla delar av texten hänger samman och att hela texten håller samma stilnivå och höga kvalitet.

Språkgranskning kan vara lärorikt

Slutligen vill jag tillägga att en språkgranskning kan vara lärorik. Att skicka texten till språkgranskning online är ungefär som att läsa en skrivkurs på distans: du skickar in din text till granskning och får tillbaka värdefull respons. Språkgranskarens kommentarer om texten kan inte bara hjälpa dig att förbättra den enskilda texten, utan även hjälpa dig att bli en bättre skribent. Språkgranskaren hjälper dig att upptäcka styrkor och svagheter i ditt skrivande. Se varje kommentar i texten som en lärorik privatlektion, så kommer du att utvecklas och skriva ännu bättre texter i framtiden.

svenska, varför språkgranskning, bra språkgranskare, språkgranskning uppsats online

Sammanfattning

Vissa texter är helt enkelt lite viktigare än andra. Det kan till exempel handla om ett cv, ett personligt brev eller en C-uppsats som avrundar en lång utbildning. Eller varför inte en debattartikel, en avhandling eller ett bokmanus? Oavsett vad det rör sig om för text, kan du ha nytta av att låta någon utomstående språkgranska texten innan du skickar iväg den. En språkgranskare kontrollerar inte bara ytliga språkliga misstag, såsom stavfel, särskrivningar och syftningsfel, utan även textens helhet. Språkgranskaren ser till att budskapet framgår tydligt och att hela texten håller samma stil och höga kvalitet. Allt för att din text ska bli så bra som möjligt.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om språkgranskning:

Att göra någon annans text tydlig. Förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext (2011) av Andreas Nord. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Rätt men dåligt – om felfria studenttexter som inte är bra (2009) av Henrik Rosenkvist. Lunds universitet. 

Skriva CV – så skriver du ett fungerande CV. Arbetsförmedlingen.

Att skriva akademisk text. Studieverkstaden, Umeå universitet. 

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. Vid en språkgranskning kontrolleras såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Antagligen har du hört talas om den röda tråden. Troligtvis av en lärare i grundskolan eller på skrivkurs. Men vad menas egentligen med den röda tråden? Och hur väver man in en röd tråd i texten?

För skribenten är det (oftast) självklart vad som åsyftas i texten. Men ibland kan otydlig syftning göra läsaren förvirrad. Här kan du läsa mer om några vanliga syftningsfel som riskerar att orsaka missförstånd.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?