Språkgranskning

En språkgranskning är en mer omfattande granskning av språket i texten. En språkgranskare kontrollerar både att språket är korrekt, att textens budskap framgår tydligt och att texten är väl strukturerad. Dessutom ska språket vara anpassat efter textens mottagare och syfte. Men en sådan granskning kräver både kunskap och kreativitet.
Vi garanterar att din text får en grundlig
språkgranskning av en utbildad språkvetare.

Språkgranskning, språkkonsult, hjälp, språkgranskare, språkservice, språkgranskning avhandling, språkgranskning online, språkgranskning svenska texter, språkgranskning pris, språkgranskning bokmanus, språkgranskning cv, språkgranskning c-uppsats, språkgranskare pris per ord, online, kandidatuppsats, examensarbete

Vem språkgranskar texten?

För att språkgranskningen ska hålla hög kvalitet behöver den som utför granskningen vara såväl sakkunnig som noggrann. Hos oss arbetar därför enbart utbildade språkvetare och språkkonsulter.

Vid en korrekturläsning

kontrolleras att språket är formellt korrekt. Korrekturläsaren rättar stavfel, teckenfel och grammatiska felaktigheter. Språkgranskningen
är mer omfattande.

Hur lång tid tar en språkgranskning?

Hur lång tid en språkgranskning tar beror på hur lång texten är och hur mycket som behöver åtgärdas i den. Hur länge du behöver vänta på att få tillbaka texten beror också
på hur mycket vi har att
göra för tillfället. 

Vid en språkgranskning
kontrolleras samma saker som vid
en korrekturläsning. Därutöver granskas dessutom textens
struktur, innehåll och flyt, samt hur texten förhåller sig till sitt syfte
och sin tilltänkta mottagare. (Motsvarar textgranskning på
nivå 3.)
korrekturläsning, frågor och svar, korrekturläsare, online, textgranskning

Vilka texter tar vi emot?

Vi språkgranskar en mängd
olika slags texter, till exempel avhandlingar, bokmanus och webbtexter. Av etiska skäl språkgranskar vi dock inga skolarbeten eller uppgifter som
ska betygsättas. Ett undantag
mot detta är master-, magister-
och kandidatuppsatser.

Vad kostar en språkgranskning?

Priset för en språkgranskning
beror på vilken sorts text som ska språkgranskas och hur många ord som texten innehåller. Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

för just din text.

Har ni någon studentrabatt?

För att göra livet lite enklare
för studenter har vi alltid ett extra förmånligt pris på språkgranskning av C-uppsatser och examensarbeten. 

Hur ser texten ut efter språkgranskningen?

En språkgranskare ändrar aldrig 
direkt i texten. Språkgranskaren markerar fel och ger förslag på ändringar genom kommentarer och färgöverstrykning eller med hjälp av funktionen spåra ändringar i Word. När du får tillbaka texten behöver du därför själv redigera den. Så 
här kan det se ut:

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. En språkgranskare hjälper till att kontrollera såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Varje viktig text är värd en språkgranskning. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en bra idé att låta en språkgranskare kontrollera att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Rättstavningsprogram och andra tjänster online har blivit riktigt duktiga på att granska text. Men de är fortfarande bara hjälpmedel. Vill du att ditt bokmanus ska vara fritt från språkfel krävs en mänsklig språkgranskare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Behöver du hjälp med språkgranskning?