Språkgranskning

Varje viktig text är värd en utförlig språkgranskning. 
Men det är ofta vanskligt att ge sig på uppgiften själv, eftersom man lätt blir blind för fel och oklarheter i sin egen text. Därför kan det vara klokt att låta någon annan granska språket och innehållet i texten. Textlyft garanterar att din text får en grundlig språkgranskning av en välutbildad språkvetare. Därmed kan du lita på att din text är fri från diverse språkfel. En språkgranskare kontrollerar även att textens budskap framgår tydligt, att texten är väl strukturerad och att textens språk är anpassat efter dess mottagare och syfte.

Språkgranskning, språkgranskare, språkservice, språkgranskning avhandling, språkgranskning online, språkgranskning svenska texter, språkgranskning pris, språkgranskning bokmanus, språkgranskning cv, språkgranskning c-uppsats, språkgranskare pris per ord

  • (max 50 MB)

Pris för språkgranskning

Priset för språkgranskning avgörs av vilken sorts text som ska granskas, samt hur många ord som texten innehåller. Kontakta oss så lämnar vi ett förslag för just din text.

Textlyft, korrekturläsning tjänster, korrekturläsare, språkservice

Behöver du hjälp med din C-uppsats?

Just nu har vi studentrabatt på korrekturläsning och språkgranskning av examensarbeten. Vi hjälper dig med både språk, disposition och innehåll. Hör av dig till oss för mer information.

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. Vid en språkgranskning kontrolleras såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?