Språkgranskning

Vid en språkgranskning kontrolleras inte bara att språket är formellt korrekt. En språkgranskare säkerställer dessutom att textens budskap framgår tydligt, att texten är väl strukturerad och att språket är anpassat efter mottagare och syfte. Men en sådan granskning kräver både kunskap och kreativitet. Vi garanterar att din text får en grundlig språkgranskning av en välutbildad språkvetare/språkkonsult. 

Språkgranskning, språkkonsult, hjälp, språkgranskare, språkservice, språkgranskning avhandling, språkgranskning online, språkgranskning svenska texter, språkgranskning pris, språkgranskning bokmanus, språkgranskning cv, språkgranskning c-uppsats, språkgranskare pris per ord, online, kandidatuppsats, examensarbete

  • (max 50 MB)

Pris för språkgranskning

Priset för språkgranskning avgörs av vilken sorts text som ska granskas och hur många ord som texten innehåller. Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag och berättar mer om vad vi kan göra för just din text.

kontakta oss, Textlyft, korrekturläsning tjänster, korrekturläsare, språkservice, språkgranskning, online, svenska, c-uppsats, kandidatuppsats, avhandling, hjälp, examensarbete, språkgranskare, språkgranska, språkkonsult

Behöver du hjälp med din C-uppsats?

Just erbjuder vi extra bra pris på korrekturläsning och språkgranskning av examensarbeten. Vi hjälper dig med både språk, disposition och innehåll. Allt online. Hör av dig till oss för mer information.

Varje viktig text är värd en språkgranskning. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en bra idé att låta en språkgranskare kontrollera att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. En språkgranskare hjälper till att kontrollera såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Rättstavningsprogram och andra tjänster online har blivit riktigt duktiga på att granska text. Men de är fortfarande bara hjälpmedel. Vill du att ditt bokmanus ska vara fritt från språkfel krävs en mänsklig språkgranskare.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?