Textbearbetning – Vilka metoder finns det?

Grundtanken med textbearbetning är att förbättra en text. Det finns flera typer av textbearbetning, vilket du kan läsa mer om på denna sida. Få reda på vad som kännetecknar olika typer av textbearbetningar och läs mer om hur dina texter kan bli bättre med hjälp av textbearbetning.

Korrekturläsning

En bra korrekturläsare uppmärksammar brister som gör din text mindre trovärdig. Det kan till exempel röra sig om grammatiska fel och stavfel. Läs mer om vad som brukar ingå i granskningen på vår sida om korrekturläsning. Priset för en korrekturläsning varierar och rollen som korrekturläsaren har kan skilja sig från fall till fall. I slutet av vår artikel får du ett användbart tips gällande korrekturläsning.

Textgranskning

Det är bra att göra en textgranskning innan en text publiceras. Tanken bakom en textgranskning är att upptäcka om texten spretar åt olika håll och att granska om den “sitter ihop” eller inte. En textgranskning är oftast mer omfattande än en korrekturläsning. Idag finns det stora möjligheter att granska engelska texter online – få tips på tjänster du kan använda dig av.

Textgranskning eller korrekturläsning?

Här får du reda på hur du kan tänka gällande textgranskning eller korrekturläsning. Metoderna skiljer sig ofta något åt, även om liknande tjänster benämns med samma namn. Det finns vissa huvuddrag som skiljer de olika metoderna åt, vilket du får koll på om du läser mer om ämnet i vår artikel.

Textproduktion

Att producera text kan skilja sig mycket beroende på vem det är du skriver för, och vilken typ av text som ska skrivas. Det finns dock vissa saker som alltid är bra att tänka på när det kommer till textproduktion. Här läser du mer om 6 viktiga saker att tänka på när du skriver en text. 

Lektör

Många författare tar hjälp av en lektör som ska komma med feedback och åsikter på en text, för att göra den bättre. Läs mer om vad det innebär att vara lektör och hur man blir en lektör. Du kan också läsa mer om vilka egenskaper som är bra att ha i yrket.

Språkfrågor

I svenska språket finns det några återkommande språkfrågor (och i vissa fall livliga språkdebatter) som ständigt är aktuella och återkommande. Det gäller till exempel användningen av idag eller i dag som är en svår nöt att knäcka för många. Det finns en regel som gör det lättare att minnas hur du ska tänka.  

En annan vanligt fråga är när tankstreck eller bindestreck används. Få exempel på situationer och sammanhang där var och en av skiljetecknen används. Exempelmeningarna underlättar för dig nästa gång du har funderingar kring denna fråga. 

När det kommer till språkfrågor måste vi också nämna de och dem-regeln. Det är kanske den klurigaste nöten att knäcka i svenska språket, i alla fall om vi ser till vanliga felskrivningar i media. Även här kan du läsa mer om vad som gäller, och få tips på vilken variant du kan använda om du är osäker.

Skrivguiden

Det kan vara en konst att skriva bra text. Skribenter har oftast utvecklat och förfinat sin teknik och skrivförmåga över tid, vilket har gjort dem bättre och bättre på att jonglera med ord.

Vill du lära dig att bli en mästare på att skriva bra texter? Skrivguiden ger dig 10 tips på hur du lär dig att skapa texter som är intressanta, korrekta och skarpa!

CV och personligt brev

Att skriva bra och korrekt är viktigt vid många tillfällen, men framför allt vid jobbsökande. Genom att ansöka med ett välstrukturerat CV och ett personligt brev som både är grammatiskt korrekt och spännande, fångar du arbetsgivarens intresse och är därmed ett steg närmare anställning.

Använd en mall för CV och personligt brev och få tips på vad du ska komma ihåg när du söker jobb.