Textgranskning

Textgranskning syftar till att låta en annan person än skribenten läsa igenom och föreslå förbättringar på en text. Det är svårt att upptäcka slarvfel eller syftningsfel på egen hand. Därför är det viktigt att en annan person går igenom texten innan publicering. En förutsättning för att en text ska vara trovärdig är att det inte förekommer språkliga fel, vilket textgranskningen ska upptäcka och åtgärda.

Vad granskas i en textgranskning?

Textgranskning passar bra för dig som vill få din text korrekturläst och få förslag på hur du kan förbättra texten. Textgranskaren kollar bland annat på:

Textgranskning är aktuellt i ett läge där skribenten är klar med texten och vill få feedback på den innan det är dags för publicering. Oftast är en textgranskning ett mer gediget arbete än korrekturläsning, som ofta fokuserar på rena språkfel som stavfel och särskrivna ord. Textgranskning kan även fokusera på textens struktur och känsla, vilket oftast inte är fallet med korrekturläsning. 

Textgranskning skiljer sig åt

Det är viktigt att dubbelkolla vad som ingår i tjänsten textgranskning innan du anlitar tjänsten. Att granska texten kan hos vissa textgranskare innebära att stavning och grammatiska fel kontrolleras, medan tjänsten innehåller förslag på förbättringar och omarbetningar hos andra granskare. Att vara tydlig med vad textgranskningen ska innefatta är en förutsättning för att bli nöjd med resultatet.

Språket eller innehållet

En skiljepunkt när det kommer till textgranskning är om det är språket (stavning, grammatik och ordval) eller innehållet (struktur, meningsbyggnad, tonalitet och flyt i texten) som ska granskas. I många fall är det bäst att granska båda delar, för att säkerställa att texten uppnår sin fulla potential.

Avsätt tid efter textgranskningen

Det är vanligt att textgranskningen är planerad som det absolut sista steget innan en text publiceras eller skickas in. Om många fel och brister i texten upptäcks har språkgranskaren gjort ett grundligt jobb och det finns mycket utrymme för förbättringar. Att ha tid för justering efter textgranskning är något som många glömmer och önskar de prioriterat in tidigare i processen.

Textgranskning online – Engelska texter

Det finns flera bra alternativ på nätet för dig som vill textgranska din engelska text. Här kommer tre alternativ som hjälper dig med detta.

1. Typely

Typely är en gratistjänst som hjälper dig med din digitala textgranskning. Programmet passar bra för studenter som ska lämna in uppgifter och längre texter på engelska.

2. Grammarly

Grammarly rättar texter snabbt och enkelt. Programmet upptäcker eventuella grammatik-, stav- och syftningsfel i engelska texter. Även detta program är gratis.

3. PaperRater

PaperRater fokuserar på grammatik- och stavfel. Att göra en koll på PaperRater kostar inget och du behöver inte ladda ner något program.