Textgranskning

Här hittar du information om allt som har att göra med granskning av texter. Artiklarnas främsta syfte är att sprida kunskap om textgranskning, men de ger även en bild av hur Textlyft arbetar med korrekturläsning och språkgranskning.

textgranskning, korrekturläsning, språkgranskning, korrekturläsare svenska online, språkgranskare avhandling, bokmanus, c-uppsats, cv, textgranskare,

Varför behövs korrekturläsning? När ditt bokmanus är klart vill du kanske skicka iväg det till ett bokförlag direkt. Men samtidigt vill du naturligtvis ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig språkgranskare. 

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i texten. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter en korrekturläsning ska texten vara fri från fel.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. Vid en språkgranskning kontrolleras såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?