Textgranskning

Här hittar du information om allt som har att göra med granskning av svenska texter. I artiklarna får du förhoppningsvis svar på alla dina frågor om korrekturläsning och språkgranskning. Artiklarnas syfte är alltså att sprida kunskap om textgranskning. Målet är att just du ska bli bättre på att granska texter. Därtill ska artiklarna även förklara hur en professionell språkgranskare eller korrekturläsare på Textlyft arbetar med textgranskning. 

textgranskning, korrekturläsning, språkgranskning, korrekturläsare svenska online, språkgranskare avhandling, bokmanus, c-uppsats, cv, textgranskare,

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i din text. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter en korrekturläsning ska texten vara fri från fel.

Varför korrekturläsning? När du har skrivit klart ditt bokmanus är du naturligtvis ivrig att skicka iväg det till ett bokförlag. Men du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Men den är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det finns många skrivfel som datorn inte lyckas hitta. Här kan du läsa om några språkfel som kräver en mänsklig korrekturläsare. 

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från språkfel. En språkgranskare ser även till att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. Vid en språkgranskning kontrolleras såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?