Lektör – vad är det och hur blir man det?

En lektör jobbar med bedömningar och råd kring manuskript och texter. Du kan jobba som lektör på ett förlag eller hos Bibliotekstjänst. På förlaget bedömer du manus som skickats in till förlaget och på Bibliotekstjänst arbetar du med recensioner och bedömningar av böcker, som sedan ligger till grund för om biblioteken köper in boken i fråga eller inte.

Vad gör en lektör?

En lektör gör en professionell bedömning av manus och texter. En lektör kan fungera som en bedömare som avgör om ett förlag ska satsa på en bok eller inte. Det är också vanligt att lektörer har en mer stöttande roll och ger tips och råd till författaren för att förbättra texten.

Bollplank

En lektör går inte in och stryker och ändrar i texten, utan lyfter istället fram förbättrings- och utvecklingspotential som sedan presenteras för skribenten. Personen har alltså inte en korrekturläsande roll utan kommer med förslag på åtgärder och agerar som bollplank (kring textens struktur och innehåll). Även om en lektör gått igenom en text eller ett manus gör förlaget ytterligare korrläsningar om manuset ska publiceras.

Anlita lektör

I Sverige finns en förening för lektörer som syftar till att skapa en jämn och trygg ”kvalitetsmärkning” svenska författare kan gå efter när de vill anlita en lektör. Är du ute efter att anlita lektör som en förening gått i god för ska du läsa mer hos Lektörsförbundet.

Hur blir man lektör?

Det finns ingen specifik utbildning som gör dig till en lektör utan det är en yrkestitel. De allra flesta lektörer har däremot en språkexamen från universitetet i grunden. Yrket kräver erfarenhet, utbildning och gedigna språkkunskaper.  

Skillnad mellan lektör och betaläsare

Ett närliggande yrke kallas för betaläsare. En betaläsare kommer oftast in i stadiet före lektören och kan peka på brister och oklarheter i manus. Betaläsarens uppgift är att påpeka brister, medan lektören går djupare och analyserar varför bristen uppstod och vad som kan göras för att undvika liknande fel i fortsättningen.

Egenskaper som passar lektörer

Det finns vissa egenskaper som författare och manusskrivare förväntar sig av en lektör.

Ärlighet

Lektören ska komma med synpunkter utan att linda in och förminska budskapet. Att vara ärlig i sitt utlåtande är därför viktigt.

Saklighet

Det är texten som ska bedömas och eventuella åsikter om ämnet eller författaren ska inte spegla den feedback som lämnas.

Tydlighet

Den återkoppling som lämnas till författaren ska vara tydlig och lätt att följa. Struktur är inte bara viktigt i texten, utan även i feedbacken.