Språkfrågor

Här försöker Textlyft svara på några vanliga frågor om det svenska språket. Vi tror att kunskap om språk och språkriktighet kan vara av stor nytta för både skribenter och korrekturläsare. Men det är viktigt att komma ihåg att språkfrågor inte alltid handlar om rätt eller fel. Även om exempelvis särskrivningar och stavfel kan avfärdas som rena språkfel, så handlar det ofta om stilistisk variation: valet mellan de/dem och dom bör exempelvis få avgöras av vad du skriver samt vem du skriver för. På samma sätt har en språklig konstruktion som satsradning sin givna roll i skönlitteratur.

språkfrågor, frågor om språk, svar om språk, svenska språket, textlyft, språkservice, korrekturläsning språkgranskning

Ibland blir man osäker på om ett ord eller uttryck ska skrivas samman eller skrivas isär. Fasta uttryck kan orsaka problem även för erfarna skribenter. Samtidigt stör sig många på löjeväckande särskrivningar.

För skribenten är det (oftast) självklart vad orden i texten syftar på. Men ibland kan otydlig syftning göra läsaren förvirrad. Ofta handlar det om syftningsfel med små ord exempelvis 
som eller sin/sitt.

Sommaren 2009 togs den så kallade språklagen i bruk. Språklagen består av ett antal paragrafer som berör det svenska språket, det svenska teckenspråket samt fem minoritetsspråk. Här kan du läsa mer om vad språklagen innebär.

Med vissa språkliga uttryck kan vi enkelt signalera vår inställning till det vi talar om. Valet mellan exempelvis chans eller risk avslöjar hur vi värderar utfallet. Här diskuteras ett par sådana ord och uttryck.

Behöver du hjälp med en språkfråga?