Språkfrågor

Här försöker vi besvara vanliga frågor om det svenska språket. Vi tror att kunskap om språk och är till stor nytta för alla som använder språket som verktyg i sitt yrke. Men framför allt är språk ett både roligt och spännande ämne som berör alla människor. Den som intresserar sig för språk ska dock komma ihåg att språkfrågor inte alltid handlar om rätt eller fel; ofta handlar det om stilistisk eller funktionell variation. Språket bjuder vanligtvis på viss valfrihet. Vad som är rätt och fel i språkfrågor avgörs ofta av vad du skriver samt vem du skriver för. 

Textbildning, online, svar på språkfrågor, språkfrågor, frågor om språk, svar om språk, svenska språket, textlyft, språkservice, korrekturläsning språkgranskning

Ibland blir man osäker på om ett ord eller uttryck ska skrivas samman eller skrivas isär. Fasta uttryck kan orsaka problem även för erfarna skribenter. Samtidigt stör sig många på löjeväckande särskrivningar.

För skribenten är det (oftast) självklart vad orden i texten syftar på. Men ibland kan otydlig syftning göra läsaren förvirrad. Ofta handlar det om syftningsfel med små ord exempelvis 
som eller sin/sitt.

Att stava rätt är inte alltid lätt. Ibland kan man faktiskt bli osäker på hur ett ord ska stavas. Då behöver man ta reda på ordets korrekta stavning. Här har vi sammanställt en lista med svårstavade ord som ofta stavas fel.

Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa små ord. Var frågar nämligen efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.

Sommaren 2009 togs den så kallade språklagen i bruk. Språklagen består av ett antal paragrafer som berör det svenska språket, det svenska teckenspråket samt fem minoritetsspråk. Här kan du läsa mer om vad språklagen innebär.

I vårt språk finns det många ord som liknar varandra, både i fråga om uttal och utseende. Två sådana ord är likväl och likaväl. Men trots att de ser lika ut, har de olika betydelse. Lär dig skilja på likväl och likaväl.

Med vissa språkliga uttryck kan vi enkelt signalera vår inställning till det vi talar om. Valet mellan exempelvis chans eller risk avslöjar hur vi värderar utfallet. Här diskuteras ett par sådana ord och uttryck.

Vi svarar på dina frågor om språket