Språkfrågor

I svenska språket finns det vissa återkommande funderingar som varje år ploppar upp. Våra vanligaste språkfrågor har en tendens att återkomma och ständigt skapa debatt och förvirring hos nya generationer. För att råda bot på detta har vi samlat de vanligaste språkfunderingarna och fokuserat på lösningar som är lätta att komma ihåg.

Idag eller i dag

Tankstreck eller bindestreck

De eller dem