Korrekturläsning

Varje viktig text förtjänar en noggrann korrekturläsning. 
Men det är inte alltid så enkelt att korrekturläsa och upptäcka språkfelen i sin egen text. Därför kan det vara en bra idé att överlämna uppgiften åt en professionell korrekturläsare. Om du låter oss korrekturläsa texten garanterar vi att den får en grundlig korrekturläsning av en välutbildad språkvetare. Därmed kan du vara säker på att din text är fri från stavfel, teckenfel och andra språkfel. 

korrekturläsning, korrekturläsning svenska online, korrekturläsning bokmanus, korrekturläsning avhandling, korrekturläsning c uppsats, korrläsa, korrekturläsare svenska, korrekturläsare vetenskaplig artikel, korrekturläsa, språkservice, svenska texter online, korrekturläsare, online, c-uppsats, examensarbete, bokmanus, kandidatuppsats, hjälp, avhandling,

  • (max 50 MB)

Pris för korrekturläsning

Priset för korrekturläsning beror på vilken sorts text som ska korrekturläsas och hur många ord som texten innehåller. Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag och berättar mer om vad vi kan göra för just din text.

Textlyft, kontakta oss, korrekturläsning tjänster, korrekturläsare, korrekturläsning online, korrekturläsning c-uppsats, hjälp, kandidatuppsats, avhandling, examensarbete, bokmanus

Behöver du hjälp med ditt examensarbete?

Just nu har vi extra bra pris på korrekturläsning och språkgranskning av C-uppsatser. Vi hjälper dig med både språk, disposition och innehåll. Allt online. Hör av dig till oss för mer information.

Varför korrekturläsning? När du skrivit klart din text vill du kanske skicka iväg den så fort som möjligt. Men om du vill att din C-uppsats ska bli godkänd eller att ditt bokmanus ska bli antaget är det viktigt med en sista korrekturläsning.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Dessutom finns flera rättstavningsprogram online. Men datorn missar fortfarande många fel. Än så länge krävs en mänsklig korrekturläsare för att rätta språket i t.ex. din kandidatuppsats.

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i din text. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter vår korrekturläsning online ska texten vara fri från språkliga fel.

Vad är skillnaden mellan  vår korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från diverse språkfel. En språkgranskare kontrollerar dessutom att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?