Korrekturläsning – Tjänst som förbättrar texten

En korrekturläsning  kontrollerar att en text är språkligt korrekt. Korrektheten grundar sig i två huvudprinciper. Texten ska vara korrekt utifrån svenska språkregler och svenska språknormer. Om en text har språkliga fel påverkar det förtroendet för texten. Mycket av det arbete som har lagts ner på att skriva en förtroendeingivande text har då varit förgäves.

Vad granskas i en korrekturläsning?

I en korrekturläsning läggs det största fokuset på att regler och normer i språket följs. Korrekturläsaren går grundligt igenom texten och markerar:

Korrekturläsning – Pris

Priset för korrekturläsning varierar beroende på vem det är som tar sig an texten. Korrelationen mellan en hög akademisk nivå på korrekturläsaren och ett högt pris är i de flesta fall överensstämmande. En annan parameter som påverkar priset är hur många arbetstimmar korrekturläsaren lägger ner på din text. Få prisförslag i nästa ruta.

Ha i åtanke att tillvägagångssättet för korrekturläsningen skiljer hos olika korrekturläsare. Vissa korrekturläsare tar hjälp av datorprogram som uppmärksammar felaktig grammatik och ordföljder, medan andra korrekturläsare går på känsla och intuition och gör arbetet helt manuellt.

Prisförslag

Korrekturläsare tar antingen betalt för antalet ord de ska läsa igenom eller så har de en fast timlön. Är det studietexter som ska granskas skiljer sig priset beroende på vilken nivå studenter är på (kandidat, master eller doktorsnivå).

Antal ord

5000 ord, upp till masternivå, 1000-1500 kr.

15000 ord, upp till masternivå, 2400-3800 kr.

Fast timlön

300-500 kr/h.

Tidsåtgång

Räkna med att det tar cirka en timma att korrekturläsa 2000 ord. 

Vad påverkar priset?

En mängd faktorer påverkar priset för korrekturläsningen. Dessa faktorer är bland annat:

Vilken roll ska korrekturläsaren ta?

Det är viktigt att bestämma vilken roll korrekturläsaren ska ha, och vilka fel korrekturläsaren ska vara extra vaksam på. Det är stor skillnad på att anmärka på faktiska stavfel och grammatiska fel, jämfört med att anmärka på språkrytm, känsla och handling i texten. En sådan granskning brukar istället kallas för textgranskning. Det är viktigt att komma överens om ramarna för korrekturläsningen innan arbetet sätts igång.

Tipset

Ett vanligt misstag är att boka in korrekturläsning för sent. Tänk på att avsätta tid för texten även efter den är rättad. Vissa ändringar kräver att du ändrar om på fler platser i texten än precis där själva felet upptäckts. Följdändringar tar alltid tid att rätta till, vilket är bra att ta höjd för.