Korrekturläsning

Varje viktig text är värd en noggrann korrekturläsning. Men det är inte alltid så enkelt att upptäcka språkfelen
i sin egen text. Därför kan det vara klokt att överlämna uppgiften åt en professionell korrekturläsare.
Vi garanterar att din text får en grundlig
korrekturläsning av en utbildad språkvetare. 

korrekturläsning, korrekturläsning svenska online, korrekturläsning bokmanus, korrekturläsning avhandling, korrekturläsning c uppsats, korrläsa, korrekturläsare svenska, korrekturläsare vetenskaplig artikel, korrekturläsa, språkservice, svenska texter online, korrekturläsare, online, c-uppsats, examensarbete, bokmanus, kandidatuppsats, hjälp, avhandling,

Vem korrekturläser texten?

För att korrekturläsningen ska hålla hög kvalitet måste den som utför granskningen vara både sakkunnig och noggrann. Hos oss arbetar därför endast utbildade språkvetare och språkkonsulter.

Vid en språkgranskning

kontrolleras även mer omfattande språkliga problem. Då granskas dessutom textens struktur
och innehåll, samt hur texten
förhåller sig till sitt syfte och sin
tilltänkta mottagare.

Hur lång tid tar en korrekturläsning?

Hur lång tid en korrekturläsning tar beror på hur lång texten är och hur mycket som behöver åtgärdas i den. Hur länge du behöver vänta på att få tillbaka texten beror också
på hur mycket vi har att
göra för tillfället. 

Vid en korrekturläsning korrigeras enklare grammatiska fel, syftningsfel, stavfel, teckenfel, felaktig avstavning med mera. Syftet är att den slutgiltiga versionen av texten ska vara språkligt korrekt utifrån svenska skrivregler och språknormer. (Motsvarar textgranskning på nivå 1.)
korrekturläsning, frågor och svar, korrekturläsare, online, textgranskning

Vilka texter tar vi emot?

Vi korrekturläser en mängd
olika sorters texter, till exempel avhandlingar, bokmanus och webbtexter. Av etiska skäl korrekturläser vi dock inga skolarbeten eller uppgifter som ska betygsättas. Ett undantag mot detta är master-, magister- och kandidatuppsatser.

Vad kostar en korrekturläsning?

Priset för korrekturläsning 
beror på vilken sorts text som ska korrekturläsas och hur många ord som texten innehåller. Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

för just din text.

Har ni någon studentrabatt?

För att göra livet lite enklare
för studenter har vi alltid ett extra förmånligt pris på korrekturläsning av C-uppsatser och examensarbeten. 

Hur ser texten ut efter korrekturläsningen?

En korrekturläsare ändrar inte 
direkt i texten. Korrekturläsaren markerar fel och ger förslag på ändringar genom kommentarer och färgöverstrykning eller med hjälp av funktionen Spåra ändringar i Word. När du får tillbaka texten behöver du därför själv redigera den. Så 
här kan det se ut:

Varför korrekturläsning? När du skrivit klart din text vill du kanske skicka iväg den så fort som möjligt. Men om du vill att din C-uppsats ska bli godkänd eller att ditt bokmanus ska bli antaget är det viktigt med en sista korrekturläsning.

Datorn har blivit riktigt duktig på att granska text. Dessutom finns flera rättstavningsprogram online. Men datorn missar fortfarande många fel. Än så länge krävs en mänsklig korrekturläsare för att rätta språket i t.ex. din kandidatuppsats.

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i din text. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter vår korrekturläsning online ska texten vara fri från språkliga fel.

Vad är skillnaden mellan  vår korrekturläsning och språkgranskning? En korrekturläsare ser till att texten är fri från diverse språkfel. En språkgranskare kontrollerar dessutom att språket har bra flyt och att hela texten hänger ihop.

Behöver du hjälp med korrekturläsning?