De eller dem – Regel

De eller dem är en ständigt återkommande språkfundering. Det som ställer till problem är att de flesta svenskar använder dom i talspråk, för både de och dem.

De ska användas som subjekt. Subjekt syftar till de som utför handlingen.

Dem ska användas som objekt. Objekt syftar till personerna som är föremål för handlingen.

Exempel

För att bli säkrare på användningen av de och dem kan du ersätta de/dem med jag/mig. Nu ska vi testa med meningen ”Dom ska komma hem till helgen” och avgöra om det är rätt att ersätta dom med de eller dem

Vi påminner om att de är i par med jag, och dem är i par med mig.

”Jag ska komma hem till helgen”.

eller

” Mig ska komma hem till helgen”.

Här är det första alternativet rätt. Eftersom jag var korrekt i meningen, testar vi hur meningen blir när vi byter ut jag med de.

”De ska komma hem till helgen” vilket är korrekt. För att återkoppla till första stycket är de ett subjekt, som utgör handlingen. Handlingen i detta fall är att komma hem.

Står du i valet och kvalet?

Om du tvekar på användningen kan du ha med dig att de oftare är korrekt än dem. Detta gäller i nio fall av tio. Dessutom sticker en felaktig användning av dem ut mer än de.

Läs en rolig lapp om regeln

På Expressen kan du läsa mer om en rolig lapp om de och dem-regeln som gör att du inte glömmer denna regel i första taget.

Fler artiklar

Om du vill ha mer kött på benen inom detta ämnen kan du läsa fler exempel om de eller demSvDs språkblogg.