Textgranskning eller korrekturläsning?

Textgranskning och korrekturläsning är två metoder att granska texter på. Metoderna är ofta tätt sammanflätande och går in i varandra. Det finns dock vissa huvuddrag som skiljer.

Vad skiljer dessa två metoder?

Skillnaden mellan textgranskning och korrekturläsning är att korrekturläsning fokuserar på ytligare justeringar så som stavfel och grammatik. Textgranskning går djupare än så och fokuserar på struktur och förbättringspotential. Korrekturläsning är en del av textgranskningen. Läs mer om respektive metod i kommande rutor.

Textgranskning

En textgranskning innehåller en korrekturläsning som rättar eventuella stavfel och grammatiska fel. Granskningen brukar också innehålla förslag på förbättringar och en kontroll att texten ”sitter ihop” på ett tydligt sätt. I en textgranskning kan också textens struktur och relevans granskas – svarar texten på det som rubriken handlar om?

Läs mer på vår sida om textgranskning.

Korrekturläsning

Som namnet antyder innebär en korrekturläsning att texten ska vara korrekt. En korrekt text innehåller inga stavfel och grammatiska fel. Att texten är korrekt skapar förtroende hos läsaren. Vid språkliga brister skadas textens trovärdighet, vilket korrekturläsningen ska råda bot på.

Mer information finns på vår sida om korrekturläsning.

Vad behöver din text?

När du ska besluta om vilken metod du ska gå vidare med är det viktigt att fundera över vad du vill få ut av granskningen. Är du nöjd med din struktur och ditt upplägg på texten och vet med dig att du inte vill ändra på detta, ja då kan det räcka med korrekturläsning. 

Tror du att det finns förbättringspotential om en kunnig person vrider och vänder på textens struktur och innehåll? Då är det textgranskning som låter bäst för dig. Då får du korrekturläsning ”på köpet”.