Skrivguiden – 10 tips för en bra text

Att skriva en bra text är en konst som skribenter utvecklar och förfinar över tid. Varje text är unik men för bästa slutresultat finns det några punkter som är bra att tänka på. Välkommen till Skrivguiden som ger dig förslag på hur du kan arbeta för att få till så bra texter som möjligt.

1. Börja i tid

En färdig text har gått igenom flera olika stadier. För att det ska bli en så bra text som möjligt är det viktigt att texten hinner vila. Då får skribenten möjlighet att sova på saken och läsa igenom texten i flera olika sinnesstämningar. Ofta upptäcks ett nytt perspektiv varje gång texten läses igenom. Småändringar, ordval och struktur är flytande och justeras efterhand. Tid är en faktor som ofta tryter. Planera därför in mer tid än vad du först tänkt – det ångrar du inte i efterhand.

2. Brainstorma

Att jobba med brainstorming är en bra start för att få ner din kreativitet på pränt. Skriv ner alla ord som du (och dina närmsta)  kommer på i anteckningar på mobilen eller på ett blankt papper. När du fått ner en stor mängd ord som är relaterade till ämnet kan orden kategoriseras i olika spalter, för olika delar av texten (exempelvis inledning, mittenparti och avslut).

3. Fundera över syftet

Oavsett vilken text du skriver är syftet en av de första sakerna du ska fundera över. Att vara medveten om varför du skriver texten är viktigt, då du hela tiden ska utgå från det. Frågor att ställa sig i denna fas är:

4. Börja skriv

När du väl sätter dig och skriver ska du låta kreativiteten ta över. Det som är så bra med att ha börjat med brainstorming, struktur och syfte är att du har det i bakhuvudet när du sedan skriver. Det kommer till en punkt när planeringen måste övergå i skapande och här ska du inte känna dig låst av ramarna du satt för texten – läsare föredrar ofta en levande text där skribentens personliga erfarenheter färgar texten (utan att ge avkall på professionalitet). 

5. Skriv tydligt

Läsare tröttnar snabbt om en text är krånglig att ta sig igenom. Därför är det viktigt att vara tydlig med vad du vill få fram i texten och att dela upp texten i tydliga stycken. En grundregel är att börja med det viktigaste i en text. Detta ger läsaren en klar bild över vad texten handlar om och de läsare som inte läser hela texten har ändå snappat upp det viktigaste budskapet.

6. Använd underrubriker

Ett sätt att förbättra tydligheten i en text är att jobba aktivt med underrubriker. Då kan läsaren snabbt scanna av texten och gå till det område som personen är intresserad av. Underrubriker hjälper också dig som skribent att strukturera upp texten i tydliga textavsnitt, vilket gör att du får en bra överblick över vad som återstår att skriva.

7. Använd de hjälpmedel som finns

Det finns många bra hjälpmedel att använda när du skriver texter. De flesta är gratis. På Synonymer.se får du förslag på synonymer (närliggande ord). Undvik att använda samma ord flera gånger i din text. Är du osäker på ett ords stavning, böjning eller definition kan du gå in på Svenska.se som samlar ord från:

8. Sammanfatta texten

En sammanfattning av texten är alltid en bra idé. I en tidigare punkt nämndes att det viktigaste budskapet ska komma först. Att upprepa detta budskap i slutfasen är också viktigt då läsaren påminns och ”lämnar texten” med budskapet. I slutfasen knyter du ihop säcken. Det kan också var en bra idé att avsluta texten med en uppmaning som ska få läsaren att reagera (exempelvis ”Boka in dig på kurstillfället redan idag, då får du 10 % rabatt”).

9. Låt andra läsa igenom texten

Det är viktigt att fler ögon än dina egna får läsa igenom texten och komma med synpunkter och feedback. Ofta upptäckts slarvfel och otydligheter. Om din ”korrläsare” tycker att en mening är otydlig är det stor chans att även framtida läsare skulle ha funderingar kring samma mening. Feedback är superviktigt för textens slutresultat.

10. Dra lärdomar av texten

Arbetet är inte slut när texten har publicerats. Om texten publiceras på nätet har du stora möjligheter att följa upp hur den tagits emot. Du kan också se när läsaren lämnade sidan och mycket mer. Att följa upp resultatet och jämföra med andra texter du skrivit kan ge dig en indikation på vilka texter din målgrupp lockas av.