Bindestreck eller tankstreck?

Ibland råder det frågetecken kring när bindestreck respektive tankstreck ska användas. Här kommer en sammanställning över korrekt användning av bindestreck och tankstreck. 

Bindestreck (-) används vid:

Tankstreck (–) används: