Bindestreck eller tankstreck?

Ibland råder det frågetecken kring när bindestreck respektive tankstreck ska användas. Här kommer en sammanställning över korrekt användning av bindestreck och tankstreck. 

Bindestreck (-) används vid:

  • telefonnummer och bankkontonummer
  • i sammansättningar (300-årsjubileum, svensk-engelsk)
  • dubbelnamn (Carl-Henric, Kent Blomberg-Nilsson)
  • markering för gemensam orddel (student- och lärarutbyte)

Tankstreck (–) används:

  • i meningar
  • före repliker (kallas också för pratminus)
  • i olika uppställningar
  • mellan städer, exempelvis London–Manchester
  • vid paus före något oväntat i en text
  • mellan siffror då strecket visar ’från ... till’ eller ’mellan ... och’. Exempelvis ”vågorna var 4–5 meter” och ”mellan 2006–2008 gjordes en omorganisering”