Skrivguiden

Skrivguiden är en liten skrivkurs online för dig som vill lära dig att skriva bättre texter. Här samlar vi olika artiklar om konsten att skriva. I Skrivguiden ser vi skrivande som en process, och i denna process ingår fler moment än själva skrivandet, till exempel förarbete, respons och korrekturläsning. Vår förhoppning är att vi med Skrivguiden kan hjälpa dig att bli en bättre skribent.

skrivguiden, skriv bättre texter, skriva en bra text, skribent, författare, svenska texter, språkservice, textlyft

Att skriva är en viktig del av livet, och du kommer avkrävas prov på denna förmåga både i skolan, arbetet och vardagslivet. Därför behöver du kunna skriva en bra text. Här kan du läsa mer om hur du lyckas med texten.

Du har antagligen hört talas om den röda tråden. Troligtvis av en lärare i grundskolan eller på skrivkurs. Men vad menas egentligen med den röda tråden? Och hur väver man in en tydlig röd tråd i sin text?

Den som drabbas av skrivkramp börjar kanske ifrågasätta sin egen förmåga. Men skrivkramp kan drabba vem som helst, även erfarna författare. Låt inte skrivkrampen stoppa dig från ett liv som framgångsrik skribent.

Med språket kan vi berätta mycket. Men vi kan också välja att utelämna viss information, till exempel vem som gör något. I den här artikel presenterar vi hur grammatiska val kan användas för att undanhålla information. 

Behöver du hjälp med texten?