Skrivguiden

Skrivguiden är en liten skrivkurs online för dig som vill lära dig att skriva bättre texter. Här samlar vi olika artiklar som handlar om konsten att skriva. Vi vill dock redan här påminna om att skrivande är en process, och i denna process ingår fler moment än själva skrivandet, till exempel planering, redigering och korrekturläsning. I Skrivguiden riktas dock uppmärksamheten huvudsakligen mot själva skrivandet. Vår förhoppning är att Skrivguiden kan hjälpa dig att bli en bättre skribent.

skrivguiden, skriv bättre texter, skriva en bra text, skribent, författare, svenska texter, språkservice, textlyft

Att skriva är en viktig del av livet, och du kommer att avkrävas prov på denna förmåga både i skolan, arbetet och i det privata. Därför behöver du kunna skriva en bra text. Här kan du läsa hur du lyckas med texten.

Antagligen har du hört talas om den röda tråden. Troligtvis av en lärare i grundskolan eller på skrivkurs. Men vad menas egentligen med den röda tråden? Och hur väver man in en röd tråd i texten?

Den som drabbas av skrivkramp börjar kanske ifrågasätta sin egen talang. Men skrivkramp kan drabba vem som helst, även erfarna författare. Låt inte skrivkrampen stoppa dig från ett liv som skribent.

Med språket kan vi berätta mycket. Men vi kan också välja att utelämna viss information, till exempel vem som gör något. I den här artikel presenteras hur grammatiska val kan användas för att undanhålla information. 

Behöver du hjälp med texten?