Idag eller i dag?

I går eller igår? Till handa eller tillhanda? På väg eller påväg? Den här typen av fasta uttryck med preposition ger upphov till en del osäkerhet. Det gäller kanske framför allt sådana uttryck som har med tid att göra. Ska den sortens temporala uttryck skrivas isär som två ord, eller ihop i ett ord? Ska man till exempel skriva idag eller i dag? Om detta kan du läsa mer i den här artikeln.

idag eller i dag?, Textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Vad rekommenderas?

För den som söker svar på språkfrågor av detta slag finns det flera olika verk att konsultera, till exempel Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Om man bläddrar tillbaka några årgångar av SAOL finner man att både den särskrivna varianten i dag, och det hopskrivna alternativet idag, sedan länge varit upptagna i ordlistan. Det särskrivna skrivsättet i dag har dock genomgående använts som uppslagsord, och rekommenderas dessutom uttryckligen i den senaste upplagan från 2015.
 
Även i andra verk förordas det särskrivna i dag. I både Myndigheternas skrivregler (2014) och Svenska skrivregler (2008) är rekommendationen tydlig: skriv hellre i dag. Detsamma gäller i den senaste upplagan av Svenska skrivregler (2017), men här betonas samtidigt att båda skrivsätten är såväl korrekta och accepterade som vanligt förekommande.

Igår eller i går?

Osäkerheten över ifall den här typen av temporala uttryck ska skrivas ihop eller isär gäller som sagt inte bara idag och i dag. Samma problem finns med flera andra liknande tidsuttryck. Heter det igår eller i går? Ikväll eller i kväll? Imorgon eller i morgon? För samtliga av dessa uttryck godkänner språkvården båda skrivsätten, samtidigt som den särskrivna varianten rekommenderas. Men det är kanske inte helt enkelt att formulera en rekommendation som passar lika bra för alla dessa uttryck. Personligen tycker jag att både i dag och idag går bra, men jag föredrar i morgon framför imorgon, medan igår nog ligger närmare till hands än i går.

Var konsekvent

Det är alltså korrekt att skriva både idag och i dag. Det finns dock en viktig regel att förhålla sig till: oavsett vilket skrivsätt du väljer, bör du vara konsekvent och använda samma skrivsätt genom en och samma text. Välj antingen idag eller i dag, och växla inte.

Idag eller i dag?

Även om språkvården är tämligen enig och rekommenderar den särskrivna varianten, så lyfter de också fram att både idag och i dag är accepterade och korrekta skrivsätt. Det gäller även för andra liknande uttryck, till exempel i går, i morgon och i kväll.
 
Välj alltså det skrivsätt som du själv föredrar och tycker passar bäst i sammanhanget. Tänk dock på att vara konsekvent och att använda samma skrivsätt genom hela texten. Blanda inte. Om du skriver idag på ett ställe bör du skriva idag även på andra ställen i samma text.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om idag eller i dag:

Ihop eller isär – Orden som ska skrivas ihop. Patrik Hadenius i Språktidningen (2015).

Idag eller i dag? Frågelådan. Institutet för språk och folkminnen.

SAOLhist. Databas med ett antal upplagor av Svenska Akademiens ordlista.

Är före och innan utbytbara synonymer, eller finns det tillfällen då endast antingen före eller innan är korrekt språkbruk? I den här artikeln kan du läsa om när du ska använda före respektive innan.
Ett vanligt fel som korrekturläsare upptäcker är att bindestreck används på ställen där det egentligen skulle varit ett tankstreck. Här kan du lära dig när du ska använda bindestreck respektive tankstreck.
Inledningen är viktig för att fånga läsaren och väcka nyfikenhet och läslust. Här kan du läsa om hur flera stora författare har formulerat sina inledande meningar, och på så sätt lära dig att själv skriva en lyckad inledning.
Varför korrekturläsning? När du har skrivit klart ditt bokmanus är du naturligtvis ivrig att skicka iväg det till ett bokförlag. Men du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?