Tankstreck eller bindestreck?

Ett teckenfel som korrekturläsare påträffar i många texter är att bindestreck används istället för tankstreck. Kanske beror det på att dessa tecken är så lika varandra och att många skribenter helt enkelt inte känner till att det rör sig om två olika tecken. Dessutom är det enkelt att knappa in ett bindestreck på tangentbordet, medan det kan vara krångligt att få till ett tankstreck. Ibland är det inte ens möjligt. I så fall går det bra att använda bindestreck istället för tankstreck. I andra sammanhang bör man däremot känna till skillnaden mellan tankstreck och bindestreck, och förhålla sig till de skrivregler som finns.

tankstreck eller bindestreck, tankestreck, pratminus, talstreck, sammansättning med bindestreck, - eller --, - eller –, lång eller kort streck, korrekturläsning, språkgranskning, online

Bindestreck (-)

Bindestreck kan användas för att binda ihop olika led inom ett ord eller för att markera att flera ord i ett flerordigt uttryck utgör en enhet.
 
Ett användningsområde för bindestreck är sammansättningar. I vanligt förekommande sammansättningar bör man dock försöka undvika bindestreck. Däremot kan bindestreck behövas vid sådana sammansättningar som är tillfälliga eller som skulle kunna feltolkas utan ett förtydligande bindestreck. Bindestreck kan även sättas ut i sammansättningar där ett av leden är en förkortning, till exempel tv-serier. Även mellan två likvärdiga led kan bindestreck skrivas ut, såsom ”en svart-vit film”.
 
Därutöver används bindestreck vid avstavning, för att markera att ett avbrutet ord fortsätter på nästa rad.
 
Ibland kan även flera ord utgöra en språklig enhet. Då kan bindestreck sättas ut för att markera detta samband. Det gäller framför allt i tillfälliga konstruktioner som ”en dag i taget-filosofin”.

Tankstreck (–)

Tankstrecket är till utseendet längre än bindestrecket, och har andra användningsområden. Man kan bland annat använda tankstreck för att markera ett inskott med parentetisk information i en mening. Då placeras tankstreck – så här – på vardera sida om den inskjutna informationen. I den här funktionen går det i regel att byta ut tankstrecken mot antingen kommatecken eller parenteser.
 
Ofta används tankstreck även för att markera en lite längre paus inom en mening. På det här sättet kan man lyfta fram och betona den, ofta överraskande eller slagfärdiga, information som kommer efter tankstrecket.
 
Ett annat viktigt användningsområde för tankstrecket är mellan exempelvis siffror. I den här funktionen betyder tankstrecket samma sak som antingen ”mellan ... och” eller ”från ... till”. Istället för att skriva till exempel ”Vi har öppet mellan 9 och 18” går det alltså bra att skriva ”Vi har öppet 9–18”. Däremot bör man inte blanda dessa skrivsätt och skriva ”Vi har öppet mellan 9–18”. I den här funktionen blandar många ihop tankstreck och bindestreck när de exempelvis anger sidomfång i referenser i akademiska uppsatser. För att ange sidomfång ska man använda tankstreck – inte bindestreck.
 
Slutligen används tankstreck, kanske främst i skönlitteratur och tidningsartiklar, för att markera anföring, det vill säga citat och repliker.

Tankstreck (–) eller bindestreck (-)?

Bindestreck binder alltså ihop element inom ett ord och eller ett flerordigt uttryck. I sammansättningar och vid avstavning är det korrekt att använda bindestreck. Däremot ska man använda tankstreck för att signalera paus före tillägg av information. Det ska även vara tankstreck mellan till exempel siffror eller geografiska platser i betydelsen ’mellan ... och’. När du skriver en referens i ditt examensarbete och ska referera till specifika sidor i en källa ska du alltså använda tankstreck (Språkrådet 2008, s. 190–194).


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om tankstreck och bindestreck:

Skiljeteckensboken (2019). Siv Strömquist. Förlag: Morfem

Många tänker på tankstreckets funktion – och längd. Språktidningen.

Svenska skrivregler (2017). Språkrådet. Förlag: Liber AB

I talspråk uttalas både de och dem i regel som dom, och kanske är det därför som vissa har svårt att skilja mellan de och dem i skrift. Här kan du lära dig skillnaden mellan de och dem, samt när det är okej att skriva dom.
Att böja ordet orange orsakar inga problem när vi talar, men när vi skriver är det inte lika enkelt. Kan man skriva "vår orangea logga"? Är det korrekt att skriva "det orange kuvertet"? Läs mer om att böja orange här.
En klassisk språkriktighetsfråga handlar om huruvida det ska vara objektsform eller subjektsform i jämförelseuttryck med än eller som. Heter det till exempel "bättre än jag" eller "bättre än mig"?
Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa små ord. Var frågar nämligen efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?