Korrekturläsning eller språkgranskning?

Letar du efter någon som kan läsa och granska din text, men är osäker på om du behöver en språkgranskare eller en korrekturläsare? Det är kanske inte så enkelt att avgöra vad just din text behöver. Därför ger vi dig i den här artikeln lite vägledning i valet mellan korrekturläsning och språkgranskning. Det är nämligen viktigt att du gör rätt val, så att du får rätt hjälp och texten blir så bra som möjligt.

språkgranskning, korrekturläsning, textgranskning

Korrekturläsning

Motsvarar textgranskning på nivå 1. Korrekturläsning är en sorts textgranskning där enklare språkliga problem identifieras och åtgärdas. En korrekturläsare granskar texten på jakt efter stavfel, syftningsfel, teckenfel och mindre grammatiska felaktigheter. Efter en korrekturläsning ska språket vara korrekt. Kanske har du en välskriven text som du är nöjd med och som bara behöver en sista språklig kontroll. Då kan en korrekturläsning  passa för att säkerställa att texten är fri från diverse korrekturfel och att språket följer svenska skrivregler. 

Språkgranskning

Motsvarar textgranskning på nivå 3. Språkgranskning är en mer omfattande textgranskning. Utöver de språkliga aspekter som korrekturläsaren korrigerar försöker språkgranskaren även reda ut mer komplexa språkliga problem. Språkgranskaren tar också ett vidare perspektiv och funderar över mer än ifall språket är korrekt eller inte. Vid en språkgranskning bedöms dessutom hur texten förhåller sig till sitt syfte och sin mottagare. Språkgranskaren kontrollerar även textbindning och disposition samt säkerställer att textens innehåll och budskap framgår tydligt. Meningar kan behöva redigeras och stycken flyttas runt. Om du behöver en utförlig granskning av din text är därmed en språkgranskning rätt val för dig. 

korrekturläsning eller språkgranskning, korrekturläsare, språkgranskare, textgranskning, språkservice

Rätt val för dig

Valet mellan korrekturläsning och språkgranskning bör alltså avgöras av hur mycket hjälp som du behöver med texten. Om du litar på att texten är välskriven, och endast är ute efter en sista språklig kontroll, är korrekturläsning rätt val för dig. Om du däremot känner dig osäker över formuleringar, meningar och stycken eller textens övergripande struktur är språkgranskning ett bättre alternativ.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om korrekturläsning och språkgranskning:

Korrekturläsning eller språkgranskning? Proofreading or revision?. Resurs för medarbetare vid SLU.

Korrekturläsning på Wikipdedia

Korrektur vid Högskolan i Borås

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i din text. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter en korrekturläsning ska texten vara fri från fel.

Varför korrekturläsning? När du har skrivit klart ditt bokmanus är du naturligtvis ivrig att skicka iväg det till ett bokförlag. Men du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. Vid en språkgranskning kontrolleras såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?