HEADFB

Korrekturläsning eller språkgranskning?

Behöver du någon som läser och granskar din text, men är osäker på om det är en språkgranskare eller en korrekturläsare du letar efter? Det är kanske inte så enkelt att avgöra vad som är rätt för just din text. I den här artikeln tänkte jag därför ge dig lite vägledning i valet mellan korrekturläsning och språkgranskning. Det är nämligen viktigt att du gör rätt val, så att du får just den hjälp du behöver. Allt för att texten ska bli så bra som möjligt.

korrekturläsning eller språkgranskning, korrekturläsare, språkgranskare, textgranskning, språkservice

Korrekturläsning

Korrekturläsning är en sorts textgranskning där enklare språkliga problem identifieras och åtgärdas. En korrekturläsare granskar texten på jakt efter stavfel, syftningsfel, teckenfel och mindre grammatiska felaktigheter. Kanske har du en text (en avhandling, ett bokmanus, en C-uppsats, eller liknande) som du är nöjd med, som du känner är färdig, men som ändå skulle må bra av en sista språklig kontroll. Då kan det passa med en korrekturläsning för att säkerställa att texten är fri från diverse korrekturfel och att språket följer svenska skrivregler.

Språkgranskning

Språkgranskning däremot innebär en mer omfattande kontroll av texten. Utöver de språkliga aspekter som korrekturläsaren korrigerar, försöker språkgranskaren även reda ut mer komplexa grammatiska bekymmer. Dessutom tar språkgranskaren ett vidare perspektiv: vid en språkgranskning bedöms också hur texten förhåller sig till sitt syfte och sin tilltänkta läsare. Språkgranskaren kontrollerar även textbindning och disposition, samt säkerställer att textens innehåll och budskap framgår tydligt. Om du behöver en mer grundlig språklig granskning av din text är således en språkgranskning att föredra.

språkgranskning, korrekturläsning, textgranskning

Rätt val för dig

Valet mellan korrekturläsning och språkgranskning bör alltså avgöras av hur omfattande hjälp du behöver. Om du litar på att texten är välskriven, och endast är ute efter en sista språklig kontroll, kanske korrekturläsning är rätt val för dig. Om du däremot känner dig osäker över vissa formuleringar, meningar och stycken, eller textens övergripande struktur, kan språkgranskning vara ett mer passande alternativ.


   Charlie Kihl

textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om korrekturläsning och språkgranskning:

Korrekturläsning eller språkgranskning? Proofreading or revision?. Resurs för medarbetare vid SLU.

Korrekturläsning på Wikipdedia

Korrektur vid Högskolan i Borås

Vid en korrekturläsning letar en korrekturläsare efter enklare språkfel i din text. Det kan röra sig om exempelvis stavfel, teckenfel, syftningsfel eller felaktig referenshantering. Efter en korrekturläsning ska texten vara fri från fel.

Varför korrekturläsning? När du har skrivit klart ditt bokmanus är du naturligtvis ivrig att skicka iväg det till ett bokförlag. Men du vill ju också ge ditt manus så goda förutsättningar som möjligt att bli antaget.

En språkgranskning är en utförlig textgranskning. Vid en språkgranskning kontrolleras såväl språk som innehåll och disposition. Är texten anpassad efter sitt syfte och sin mottagare? Är språket korrekt?

Varje viktig text är värd lite extra uppmärksamhet. Innan du skickar in exempelvis din C-uppsats kan det vara en god idé att låta en språkgranskare kontrollerna att språket är korrekt och att hela texten håller hög kvalitet.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?